Annons

Verdandiskrivelse fick kommunen att riva upp beslut

I onsdags var kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) kallat till ett extramöte med en punkt på dagordningen. Det snabbinkallade mötet bottnade i en skrivelse från Verdandi, undertecknad av ordförande Håkan Andersson och kassör Kerstin Persson och antagen vid ett avdelningsmöte den 4 februari, där föreningen med bestörtning ser att ksau beslutat godkänna ett exploateringsavtal för mark som berör delar av den tomt Verdandi haft nyttjanderätt till sedan 1959.

Ksau beslöt riva upp sitt veckogamla beslut och kommer att ta upp ärendet på nytt när parterna kunnat enas.
– Det kommer att ske fortsatta förhandlingar mellan Verdandi och Tommy Persson. Vi trodde man var överens men så är alltså inte fallet, säger kommunalråd Marita Larsson (s) och det moderata kommunalrådet Tutti Johansson Falk tillägger,
– Vår ambition är att det ska komma till stånd. Något som Larsson nickar medgivande till.

Annons
 

Det som nu kommer att ske är att kommunen kommer att träffa Tommy Persson och där även inbjudit Verdandi för att hitta en lösning på den nu smått infekterade affären.

Se tidigare artikel om Tommy Perssons planer>>>

På Verdandis hemsida kan du läsa föreningens protestskrivelse till kommunstyrelsen>>>

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser