Annons

Nya entrepenörer ersätter PNB-byggare

Ovissheten efter den stora PNB-konkursen är över vad gäller två byggprojekt i Landskrona. Produktionen av 18 nya radhus på Västra Fäladen samt fasadrenoveringen på höghusen i kvarteret Kungen flyter vidare med en ny entreprenör.
– Vi har en lösning på gång och jag räknar med att allt kommer att gå
planenligt för båda projekten,
förklarar HSB:s vd Kenneth Håkansson som under gårdagen förhandlade med en ny entreprenör som nu tar över där PNB slutade.

Förutom de ovan nämnda projekten var PNB engagerade i uppförandet av åtta radhus på Kryddgränd, vad som händer med dessa är ännu så länge oklart. Här har PNB endast hunnit med att plocka ner vegetationen och dessutom har grannar överklagat bygglovet. Här återstår att se vem eller vilka som är beredda att fullfölja projektet.
Bostadsrättsförening Fäladsparken omfattar 18 radhus och några problem att hitta intresserade köpare har HSB inte haft. Bostäderna på Västra Fäladen är populära och efterfrågade.

Annons
 

I fjor färdigställde HSB Bostadsrättsförening Arkitekten och även på villatomterna strax intill har efterfrågan varit stor.
– Efterfrågan i området är mycket stor och därför är det viktigt att vi nu kan fortsätta med produktionen så att de blir klara i tid. Vi har fört positiva samtal och en ny entreprenör kommer att fullfölja bygget. Sen är det min förhoppning att vi kan fortsätta bygga på Västra Fäladen, området är populärt, betonar Kenneth Håkansson.

Nu är det inte bara i Landskrona som byggprojekt drivs vidare. Totalt räknar konkursförvaltaren Bo Ahlenius att dryga hundratalet av de 550 som berörs kan få nya arbetsgivare. Det handlar om anställda vid ett 20-tal byggprojekt som nu erbjudits nya anställningar hos de byggföretag som övertagit projekten.
– Ur personalens och beställarnas synvinkel rullar det igång vart efter
förhandlingarna slutförs. Jag får det intrycket att personalen inte är det största problemet. Det är många byggföretag som hugger efter de här gubbarna,
säger Bo Ahlenius i en intervju.

För Kenneth Håkansson är PNB:s konkurs aktuell även på ett annat område, som ordförande i landskrona BoIS ser han nu en stor sponsor försvinna.
– Givetvis är det besvärligt, vi behöver varje krona vi kan få. Men
samtidigt har vi lärt oss att ha en bred bas och vi har fått en hel del nya sponsorer, så förhoppningsvis skall konkursen inte drabba BoIS så hårt,
förklarar BoISbasen.

PNB har även haft ansvar för en del underhållsarbete i Landskrona och här lär beställarna nu få göra nya upphandlingar av de tjänsterna.
– Det är alltid beklagligt när ett stort företag som PNB går omkull,
effekterna blir stora för många aktörer. För oss har det varit viktigt att hålla igång de här projekten och jag är mycket nöjd med den lösning vi har nått,
avslutar Kenneth Håkansson.

Fakta
HSB Landskrona omfattar 48 bostadsrättsföreningar samt 18 egna fastigheter med sammanlagt 250 hyresbostäder och ett stort antal kommersiella lokaler. Förutom projektet på Västra Fäladen arbetar HSB med planerna för bostäder i Nyhamn. Exploateringen kommer att påbörjas under 2004.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser