Annons

Förändringar väntar sjukvården i Landskrona

Styrgruppen för ”Skånsk livskraft – vård och hälsa”, projektet om framtidens vård i Skåne, är nu klar med sitt förslag om hur vården i landskapet ska organiseras. I förslaget görs det klart att en del förändringar kommer att ske i Landskrona.

En av förändringarna innebär att akutbilen kommer att försvinna. Dessutom kommer den ortopediska kirurgin med tonvikt på ledplastikkirurgi att flyttas till Hässleholm och Trelleborg,
– Det är en mycket låg stämning här, säger en anställd som vill vara anonym och tillägger,
– Jag har varit med om så många omorganisationer nu att det känns meningslöst att fortsätta.

Annons
 

Fullt så pessimistisk är inte informationssekreterare Anki Nourmi på lasarettet i Landskrona,
– Jag förstår att en del känner sig överkörda eftersom att vården som nu försvinner fungerat mycket bra, men det kommer inte att leda till uppsägningar. Vi kommer att få hit andra typer av behandlingar i stället, säger hon och hänvisar till ett dokument som är framtaget av Kansliet för Skånsk Livskraft.

Där står följande att läsa om Landskrona Lasarett:

”Vid lasarettet i Landskrona skall finnas akutmottagning med internmedicinsk kompetens. Öppethållandet skall baseras på det medicinska behovet och ett effektivt resursutnyttjande. Allmänmedicinsk kompetens skall finnas vid akutmottagningen när familjeläkarmottagningen är stängd och det medicinska behovet motiverar detta. Dessa kompetenser svarar då tillsammans för den akuta närsjukvården med möjlighet till konsultstöd från andra specialiteter.
På sjukhuset ska bedrivas närsjukvårdsverksamhet såväl i öppen som sluten vård. Det skall finnas närsjukvårdsplatser baserade på internmedicin med 7-dagars vård samt öppenvårdsverksamhet med specialistmottagning inom opererande specialiteter.

Planerad operationsverksamhet

  • Dagkirurgi och kirurgi med korttidsvård inom allmän kirurgi, urologi, och öron-, näs- och halssjukvård. Denna verksamhet expanderar.
  • För dessa specialiteter skall slutenvård finnas endast för 5-dagars vård.
  • I mindre omfattning dagkirurgi även inom gynekologi och ortopedi.”


Detta betyder, enligt Nourmi, i klartext att Landskrona kommer att få fler patienter enligt punkterna ovan medan man förlorar de tidigare nämnda operationerna, det vill säga att det blir en fråga om att ge och ta.

Vad det gäller akutbilens försvinnande så kommer det från och med 2005 alltid att finnas en specialistsjuksköterska i varje ambulans och detta skulle alltså ersätta akutbilen.

Om ambulanssjukvården eller vad som på fackspråk kallas den prehospitala vården står följande att läsa i förslaget,

”Ambulanssjukvården har en nyckelroll och kan med hög kompetens tidigt inleda diagnostik och behandling i akuta situationer. Varje ambulans är fr o m 2005 bemannad med specialistsjuksköterska.
För att säkerställa hög medicinsk säkerhet samt utveckla kvalitet och kompetens skall all prehospital verksamhet ha ett sammanhållet medicinskt ansvar och tydliga beslutsvägar.

Prehospitalt verksam läkare skall dygnet runt via telefon och telemedicin kunna bistå Skånes ambulansteam bl. a med beslutsstöd, ordinationer, behandlingsförslag och rådgivning så att patienter kan styras till rätt vårdnivå direkt. Nuvarande akutbilsorganisation avvecklas. Vid behov av personalförstärkning i akuta situationer skall dessa resurser tillgodoses inom den prehospitala vården.”

Landskrona Direkt har förgäves försökt komma i kontakt med både Region Skånes ordförande Uno Aldegren, 1:e vice ordförande Ingrid Lennerwald.
Direkten fick dock tag i Bo Nilsson, ersättare i Regionen och bosatt i Landskrona,
– Vi inom den socialdemokratiska gruppen kommer att få all information på måndag och innan dess vill jag inte uttala mig eftersom jag inte är helt insatt i förslaget, kommenterar han från Stockholm.

Direkten har även försökt att nå kommunalråden Niklas Karlsson (s) och Marita Larsson (s) i frågan om man nu kommer att dra tillbaka de 400 000 kronor som kommunfullmäktige tagit beslut om till en ny akutbil.
Moderaternas Tutti Johansson Falk tror dock att kommunens linje är klar.
– Akutbilen är nog hemma men vad det gäller den nya idéen om ambulansen har vi en del åsikter. Jag kan säga att vi med största sannolikhet köper förslaget om den blir placerad i Landskrona. Skulle den emellertid utgå från Helsingborg eller Malmö så kommer är vi inte beredda att säga ja.

Johansson Falk säger dock att hon inte är så insatt i ämnet men lovar att informera Direktens läsare när hon vet mer,
– Jag och Marita Larsson ska på ett möte med Skånsk Livskraft i morgon eftermiddag (läs fredagen den 13/2) och efter det berättar jag gärna mer.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser