Annons

Röda Korset öppnar mötesplats

Idag klockan 14.00 öppnar Röda Korset dörrarna för en ny mötesplats i föreningens lokal på Trädgårdsgatan 15. Mötesplatsen utgör grunden för Röda Korsets arbete i lokalsamhället. Den utgör en gemensam resurs för frivilligarbetet och synliggör Röda Korsets närvaro lokalt.
– Mötesplatsen är en viktig del av Röda Korsets arbete. Den öppnar dörren för möten mellan människor. För många människor är mötesplatsen ett sätt att komma i kontakt med Röda Korset. En del vill göra en insats, andra behöver bara någon att prata med. Dörren står öppen för alla, säger Britt-Marie Bondesson och Berit Hagström som är frivilligledare på mötesplatsen.

På mötesplats Kupan, som Röda Korset benämner det, bedrivs verksamheter för att möta lokala behov. Verksamheten drivs helt och hållet av frivilliga krafter. Att vara frivillig på mötesplatsen innebär att finnas till hands, lyssna och på så vis vara ett medmänskligt stöd.
– Som frivillig i Röda Korset ger man av sin tid, sitt intresse och engagemang för att stödja andra. I gengäld får man glädjen och tillfredsställelsen av att göra en medmänsklig insats tillbaka. Vi hoppas att människor söker sig hit, säger de båda frivilligledarna.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser