Annons

Oklart om rivningar ligger bakom ökning av partiklar

Mätningar av partikelförekomster i luften har visat att risken finns för
överskridande av gränsvärde. Resultaten ifrågasattes av borgerliga politiker som antytt att rivningen av Kumlahuset samt den öde Åhlénstomten påverkat utslaget.
– Vi har tittat på vilka dagar det blåste från de båda fastigheterna mot vår mätapparatur och det visar att så varit fallet endast vid ett fåtal
tillfällen. Som jag bedömer det kan det knappast ha påverkat resultatet
, påpekar miljöchef Högni Hansson som närmast kommer att låta Institutet för vatten- och luftvård granska undersökningen.
– Så att vi får en objektiv bedömning och istället kan koncentrera oss på eventuella åtgärder för att få ner antalet partiklar i luften.

Det var under 2002 som mätningar av partikelförekomsten i luften genomfördes från två olika mätpunkter, på Eriksgatan samt från polishusets tak. Resultatet visade att förekomsten av större partiklar, kallade PM 10, var så höga att riskerar för överskridande av gränsvärdet var uppenbar. Om förekomsten av partiklar i luften når för höga nivåer skall detta anmälas till naturvårdsverket. Något som också gjorts.

Annons
 

Från moderat håll var kritiken mot rapporten stor. Man menade att hänsyn inte tagits till de två rivningstomternas påverkan på resultatet.
– Som vi ser det har dessa båda tomter inte haft någon avgörande betydelse för resultatet. Det är andra faktorer som påverkar våra resultat, påpekar Högni Hansson och pekar på påverkan från trafik och industrier som några exempel.

© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser