Annons

Hönseri förnekar olagliga burar

Miljönämnden skärper nu tonen mot Möinge Kontrollhönseri och hotar med vite om 100 000 kronor från den 31 maj om hönseriet inte upphör med att hysa värphöns i gamla burar.
– Burarna är olagliga och Statens jordbruksverk har redan anmält hönseriet till åtal. Det har varit förbjudet med gamla burar i flera år och nu ser vi ingen annan utväg än att förelägga om vite, berättar miljöinspektör Ewa Björnberg.

Från hönseriets sida har man via sitt juridiska ombud förklarat att man följer de bestämmelser som gäller inom EU och då skulle de gamla burarna få användas fram till 2012.
– Nu gäller inte EU-rätten i de här fallen, det är svensk lag som reglerar
burarna för värphöns,
betonar Ewa Björnberg och beslutet ger hönseriet tillräckligt med tid att avsluta verksamheten i de två hönshusen.

Annons
 

Totalt har Möinge Kontrollhönseri 46 000 värphöns fördelade på två hus och för att hinna avveckla verksamheten har vitet satts till den 31 maj.
– Värphönsen har en cykel på 72 veckor, sedan slaktas hönsen och husen saneras innan nya besättningar sätts in. Med den tid vi angett så hinner hönseriet vita de begärda åtgärderna.

Föreskriften om de nya burarna trädde i kraft för ett knappt år sedan och Möinge Kontrollhönseri har ingen dispens från bestämmelsen och får alltså inte bedriva verksamheten vidare.
– Det hela är olagligt, avslutar Ewa Björnberg.

© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser