Annons

Populär arbetsmodell i farozonen

Sedan några månader tillbaka testas 3-3 modellen, jobb tre dagar, fri tre dagar, på Blomstertäppans äldreboende. Men nu är systemet i farozonen eftersom Blomstertäppan riskerar att få ett underskott på 450 000 kronor i verksamheten.
– Det är för tidigt att säga om det beror på 3-3 modellen eller andra faktorer. Nu skall orsaken till underskottet analyseras innan vi beslutar om eventuella åtgärder, poängterar Eva Örtegren, ordförande i VÄO, Vård-, äldre- och omsorgsnämnden.
För att ha koll på budgeten gör VÄO budgetuppföljningar som visar om
verksamheterna riskerar att gå med underskott. När det gäller Blomstertäppan så konstateras att personalkostnaderna ökat markant under förra årets sista kvartal. Här poängteras också att systemet med 3-3 modellen inneburit en bättre arbetssituation för de anställda.
– När modellen infördes så var ett villkor att personalkostnaderna inte
skulle öka, det kommer vi nu att undersöka. Jag vet att personalen trivs med modellen, men samtidigt handlar det om att få ekonomin i balans
, betonar Eva Örtegren.
Systemet 3-3 finns på två av Blomstertäppans tre våningar och nu kommer utredningen att visa om systemet kommer att finnas kvar.
Vad gäller VÄO totalt sett så har det fattats beslut om neddragningar på 13,5 miljoner kronor för att få balans i budgeten och uppföljningen till
december pekar mot ett underskott på sex miljoner.
– Här måste vi se över var problemen finns och åtgärda dem i tid, understryker Eva Örtegren.
Totalt är det elva verksamheter som genomfört en budgetuppföljning och de flesta dras med större eller mindre underskott.
– Uppföljningen är viktig så att vi i tid kan ta itu med problemen och få
ordning på ekonomin,
avslutar Eva Örtegren.

UPP

 

 

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser