Annons

Fullmäktige klubbade igenom köpet av Åhlénstomten

Igår höll kommunfullmäktige årets första möte och en diger dagordning behandlades. Bland annat godkände fullmäktige avtalen för det köpcentrum som ska byggas på tomten där Åhléns och Hemköp stått. Detta betyder, som Landskrona Direkt tidigare redogjort för, att kommunen köper ”Åhléns-tomten” av Axfast för 3,4 miljoner kronor och säljer denna, samt tomten sidan om till handelsbolaget Stimfisken vilket ingår i PEAB-koncernen för 4,2 miljoner.

Motion avvisades
Fullmäktige avslog Sverigedemokraternas motion om så kallad repatriering, vilket innebär att man skulle skicka hem flyktingar till sina respektive hemländer. Praktiskt taget samtliga politiker som var uppe och talade menade att det fanns rasistiska undertoner i motionen.

Annons
 

Fjärrvärmelån betalas tillbaka
En annan punkt som togs upp på mötet var kommunens lån av fastighetsägare och företag till fjärrvärme. Beslutet innebar att kommunen ska betala tillbaka lånen och hädanefter ta ut en anslutningsavgift av kunderna.

Nya akutbil
Räddningsnämnden fick ett investeringsanslag för inköp av ny akutbil.
Anslaget täcker den mellanskillnad som inte betalas av försäkringsbolaget för den krockade bil som tidigare fanns.

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser