Annons

Tutti Johansson Falk – Sälj sopbolaget!

Gårdagens besked – att Landskrona tillsammans med Öresundskraft AB ska bygga fjärrvärmeledning mellan Landskrona och Helsingborg – är glädjande, anser Landskrona moderaterna. I ett pressmeddelande skriver man att detta är en betydligt billigare investering än en ny värmeanläggning och ur miljösynpunkt ett bra alternativ. Kvarstår gör problemet med avfallshanteringen och den bästa lösningen är att sälja LSR och istället handla upp de olika renhållningstjänsterna.
– Avfallsplanen kommunen antagit säger att osorterat avfall och restavfall skall förbehandlas i brinianläggningen på LSR så länge som avsättning kan göras till Landskrona hetvattencentral. Det är snart inte längre möjligt, förklarar kommunalrådet Tutti Johansson Falk.

Avtalet kommunen har löper ut den 28 december 2005 då hetvattencentral inte längre får elda avfall från brinianläggningen.
– Beslutet att inte bygga en ny, godkänd, fjärrvärmepanna för avfallsförbränning innebär att vi måste göra en ny avfallsplan då möjligheten att ta om hand avfallet i kommunen inte längre finns. Nya lagar omöjliggör deponering och så vitt jag kan se återstår bara att skicka restavfallet till förbränning i någon annan anläggning, fortsätter Tutti Johansson Falk.

Annons
 

Det moderata kommunalrådet anser därmed att LSR inte fyller samma roll som tidigare.
– I det läget fyller det kommunala renhållningsbolaget inte längre samma funktion och jag ser därför gärna att vi i kommunledningen tillsammans med Svalöv snarast tar upp en diskussion om att sälja bolaget, avslutar hon.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser