Annons

Helsingborgare värmer Landskrona

Idag har Landskrona kommun tecknat en avsiktsförklaring med Helsingborgs kommunala kraftbolag, Öresundskraft AB om att företaget ska förse Landskrona med fjärrvärme via en 17 kilometer lång ledning. Bygget är beräknat att kosta 135 miljoner varav 15 miljoner är anslutningsavgifter och allt ska står klart runt årsskiftet 2005-2006.
– Vi tycker att detta är ett mycket positivt projekt. Vi räknar med att vi är i inledningen av ett långt samarbete, säger Magnus Grill, koncernchef för Öresundskraft AB.

Tidigare har kommunen planerat att bygga ett eget kraftvärmeverk men nu tar man alltså hjälp från Helsingborg.
– Anläggningen finns redan i Helsingborg och den har kapacitet att försörja bägge kommunerna med värme. Den största delen varmvatten kommer från Kemira, ett företag som idag står för 25 % av fjärrvärmen i Helsingborgs kommun genom sin spillvärme. De ska öka sin volym och därmed är det ingen risk att någon skulle bli utan värme, förklarar Grill vidare.

Annons
 

Landskrona kommun kommer att stå för hälften av kostnaderna. Att det kommer att innebära en höjd fjärrvärmetaxa tror man men samtidigt är man inte orolig för högljudda protester,
– Höjningen kommer att bli måttlig, tror Hans-Eric Palmqvist, ordförande i Tekniska Nämnden och förklarar vidare,
– Vi har trots allt ett mycket konkurrenskraftigt pris på fjärrvärme i Landskrona. Vi ligger klart under genomsnittet i regionen.

Dessutom står det klart att allt fler kommer att ansluta sig till fjärrvärmesystemet och det innebär att fler delar på kostnaderna plus att miljövinsterna blir större om fler slutar att värma sina hushåll med fossila bränslen,
– För varje år ökar hushållen som ansluter sig till fjärrvärmenätet. Lägg därtill att alla nybyggen, typ Nyhamn, Västra Fäladen och i kvarteren bakom det tidigare Kulmahuset, kommer att ansluta sig, säger Niklas Karlsson avslutningsvis.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser