Annons

Musikklasser startar på Dammhagskolan

Skönsjungande elever skall bli Dammhagskolans nya vapen i den allt tuffare konkurrensen om eleverna. Till hösten är det tänkt att de första
musikklasserna skall starta på skolan.
– Projektet ligger i linje med vårt profileringsarbete, berättade
områdeschef Monica Thalin när hon tillsammans med rektorerna Fredric Hagström, Dammhag och Björn Larsson, Kulturskolan, igår presenterade
planerna på speciella musikklasser.
– Nu när Kulturskolan ligger granne med Dammhag såg vi det som en naturlig utveckling, poängterade Björn Larsson och redogjorde för kriterierna att få kalla utbildning för musikklasser.
– Vi kommer att genomföra intagningsprov för att bedöma elevernas fallenhet i sång och dessutom skall ämnet musik studeras fem timmar i veckan i årskurserna fyra till sex och sedan fyra timmar i sjuan till nian. Det är några av de krav som föreningen Musiklärare i musikklasser satt upp för att man skall få kalla sig musikklasser, betonade Björn Larsson som idag inte vet hur stort intresset är för den nya utbildningen.
– Nej, vi har inte gjort några undersökningar. Men en del föräldrar har
frågat efter undervisningen, så vi tror att det finns ett behov.

Elever från landskrona som idag vill studera i speciella musikklasser får idag pendla till grannkommunerna Helsingborg eller Lund.
– Men nu kan vi alltid hoppas att vårt projekt lockar elever också från
grannkommunerna,
menade Monica Thalin som ser satsningen som ett led också i det pågående integrationsarbetet på Dammhagskolan.
– Dammhag har fått ett rejält lyft genom en omfattande ombyggnad och nu vill vi också bredda utbudet för eleverna. Det är också klart att vi kommer att starta fotbollsklasser till hösten och nu kommer även en fortsatt satsningen på musiken. Tidigare finns här blåsarskolan som varit igång några år.

Annons
 

Från skolan sida kommer man nu att gå ut med information del de åldersgrupper som berörs av satsningen.
– Vi kommer att bjuda in till ett möte i nästa vecka och då skall vi
informera om satsningen,
berättade rektor Fredric Hagström som hoppas att skolan till hösten skall ha en trea och en sexa med musikinriktning.
– Det är ambitionen, sen får vi se om det går att förverkliga. Jag tror
absolut att det finns underlag.

Musikklasser har funnits i Sverige sedan 30-talet. Mest känd är Adolf Fredrik i Stockholm. Idag finns det musikklasser i 18 svenska kommuner.
– Musiken kan bli ett viktigt verktyg för barnens personliga utveckling, och kan också leda fram till förbättrade studieresultat i andra ämnen, hoppas Björn Larsson.

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser