Annons

Moderaterna kräver: – Bort med bilvraken!

Nu kräver moderaterna i Landskrona krafttag för en bättre miljö i kommunen. Igår lämnade partiet in två motioner som man anser vara förslag på hur man kan förbättra miljön i Landskrona.

– Den första motionen handlar om att vi vill komma tillrätta med problemet med alla felparkerade bilar och bilvrak i kommunen, berättar kommunalrådet Tutti Johansson Falk (m), som menar att det finns områden i kommunen som har stora problem med bilar och bilvrak som är parkerade felaktigt och ibland direkt trafikfarligt.

Annons
 

– Det är dags att ta ett krafttag mot detta otyg som upplevs besvärande av de kringboende och av andra trafikanter. Vårt förslag är att göra som i Göteborg och inrätta en kommunal uppställningsplats dit vi flyttar sådana felparkerade fordon. Ägaren får sedan lösa ut sitt fordon för en kostnad som motsvarar kommunens kostnad för att flytta och förvara fordonet, förklarar kommunalrådet vidare.

Det är också vår förhoppning att det går att hitta ett läge för denna uppställningsplats som gör att den dessutom kan användas som vanlig parkering för de som önskar ha bättre tillsyn över sitt fordon under tiden de t.ex. shoppar i city eller besöker Hven, avslutar Johansson Falk.

– Den andra motionen handlar om att vi vill se om det går att använda biomull och avfallsmassor för att bygga bullervallar, fortsätter Björn Persson, vice ordförande i Tekniska nämnden.

– Buller är idag ett miljöproblem som ökar i omfattning och som är svårt att hantera om man samtidigt vill bygga bostäder så att människor får nära till järnvägsstationer och större trafikleder, något som är önskvärt för att vi ska kunna utnyttja kollektivtrafiken ännu mer än idag, menar Persson och tillägger avslutningsvis,

– Samtidigt vet vi att det är nästan omöjligt att hitta avsättning för biomassor, det vill säga rötslam, inom jordbruket och även sådana avfallsmassor som kommer från t.ex. omläggning av gator och liknande. Dessa båda problem kan i bästa fall bli varandras lösning.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser