Annons

Vädret ställer till problem för trådbussarna

De senaste dagarnas skånska vinterväder har vållat problem för trådbussarna. Den höga luftfuktigheten i kombination med kyla har skapat isbildning på kopparledningarna, vilket i vissa fall lätt till att man fått köra bussarna med hjälp av batteridrift samt vid ett par tillfällen fått sätta in dieselbuss på stationspendeln.

Klaes Sörensson, ansvarig vid Skånetrafiken för stadsbussarna i Landskrona menar dock att bekymmerna trots allt är väldigt små.
– Det rör sig om en halv procent av trafiktimmarna som vi tvingats ersätta med dieselbuss. Inga turer har blivit inställda och vad jag vet så har ingen resenär drabbats så till vida att man missat tåget på grund av det här problemet, säger Sörensson.

Annons
 

Bekymmerna med isbildning på ledningarna har funnits från och till nu i två månader.
– Det stämmer. Det hela började med rimfrosten i oktober. Bekymret är att elmotorerna är för moderna. Dessa förbrukar väldigt lite spänning, så man kan säga att det effektiva systemet är i detta fallet är en olägenhet. Vi får nu ta och sätta oss ner tillsammans med kommunen och SRS (företaget som levererat kontaktledningen, reds anm.) och se över detta.

Något man börjar komma till rätta med är den höga ljudnivå som funnits i bussarna.
– Det har varit två olika sorters ljud som vi haft problem med i inledningsskedet. Det har skapats resonans inne i bussen från en hjälpmotor till styrservon, detta är nu åtgärdat. Dessutom är vi förhoppningsvis nära en lösning på det väsande ljud som uppkommer när bussen accelererar, tror Sörensson.

En annan sak som många undrat över är kedjorna som släpar under bussarna.
Måste det vara klumpiga kedjor, finns det ingen modernare typ av släpkontakt att tillgå?
Vi provar nu med två typer. Den ena är en kopparvajer och det andra kedjor, vi får utvärdera vilket vi kommer att använda. Släpkontakten fyller två funktioner. Dels är de till för den säkerhetsåtgärd som utförs varje morgon då vi testar isolationen i bussen, dels har det en psykologisk effekt, då de tar bort statisk elektricitet, avslutar Sörensson och intygar samtidigt att släpkontakten inte ska vålla några problem om det så blir sörja och is på gatorna.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser