Annons

Punkt för andelsägt vindkraftverk i Landskrona

Kommunen gjorde tummen ner och nu köper istället Sydkraft Vind det kooperativa vindkraftverket för 950 000 kronor. Därmed sätts punkt för ett åtta år långt försök med ett andelsägt vindkraftverk i Landskrona.
Lite tråkigt är det att behöva sluta på det här sättet, men samtidigt såg jag inga andra alternativ. Vårt verk var för litet för att bära sig på sikt och jag är glad över att uppgörelsen innebär att de som satsat pengar i projektet nu får tillbaka sina insatser, summerade ordförande Claes Persson strax efter att han klubbat beslutet om att begära föreningen i likvidation.

Det var i april 1995 som kommunen inbjöd till ett informationsmöte om bildandet av en kooperativ förening för att driva ett vindkraftverk. I kommunfullmäktige hade Miljöpartiet drivit frågan och nu fått gehör för sitt förslag.
Antalet andelar bestämdes till 520 och av dessa har 208 sålts till privata ägare, övriga förvaltas av Tekniska Verken. Andelarna kostade 3 200 kronor styck vid starten, men genom åren har 900 kronor betalts tillbaka till andelsägarna och värdet per andel idag är alltså 2 300 kronor.
– Vi räknar med att de medel som finns efter försäljningen också kommer att räcka för att täcka värdet på andelarna, så medlemmarna skall inte behöva förlora några pengar, påpekade Claes Persson.
En stor anledning till att föreningen inte klarade mer än åtta år står att fi
nna i förändringarna inom elmarknaden och kommunens agerande genom åren. När beslutet om att bygga ett nytt verk fattades, kommunen ägde redan ett, beslutades också att kommunen skulle köpa elen till marknadsvärde. När kommunen sedan tvingades lämna från sig försäljningen till Sydkraft så såldes samtidigt kommunens verk utan att föreningen först tillfrågades om intresse för köp.
– Det var olyckligt, hade vi fått chansen att köpa också det andra verket så hade det varit ekonomiskt lättare att driva föreningen vidare, påpekar Claes
Persson som dock vill ligga lågt i sin kritik mot kommunen.
– Det är statsmakterna som ändrat reglerna vilket gör det svårt för alla att följa med i de olika turerna.
När vindkraftverket skulle säljas så var kommunen med och förhandlade och det fanns också en överenskommelse om köp för en dryg miljon, men det sa fullmäktige nej till. Två intressenter återstod och här var det Sydkraft Vind som kom med det bästa budet.
– Det andra budet låg flera hundratusen lägre och hade vi tvingats sälja dit så hade andelsägarna förlorat pengar.
Försäljningen till Sydkraft blev klar den 1 december. Närmast kommer föreningen att begäras i likvidation vid tingsrätten som också utser den
advokat som får genomföra likvidationen.
– Nu skall det inte behöva bli något svårare jobb och vi räknar med att allt skall vara klart till sommaren och då kommer också andelsägarna att få tillbaka sina insatta pengar, avslutar Claes Persson.

Annons
 

Fakta
Sedan maj 2001 ingår Sydkraft i den tyska E.ON-gruppen som äger cirka 55 procent av aktierna. Stakraft, som ägs av norska staten, äger cirka 45 procent av aktierna. Sydkraft Vind äger alla verk i Landskrona, bl a de på Gipsön. I bolaget ingår fem vindkraftverk bl.a. Nogersundsverket i
Blekinge, som är världens första havsbaserade vindkraftverk. Vindkraftverken producerade under 2000 5 GWh.

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser