Annons

Riksdagsman Karlsson kräver stimulansåtgärder inom byggsektorn

Nu krävs stimulansåtgärder inom byggsektorn för att motverka ökad arbetslöshet och begränsa inslagen av svart arbetskraft.
Det menar riksdagsmannen Anders Karlsson (s) från Landskrona i ett uttalande.
– Med tanke på den accelererande arbetslösheten inom byggnadsindustrin är det ett riktigt drag att återigen införa skatteavdrag för reparationer, ombyggnader och tillbyggnader av fastigheter så snart det är möjlig, anser Anders Karlsson, ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott och Anders Ygeman (s), vice ordförande för riksdagens bostadsutskott i ett gemensamt uttalande.
– Svartarbete inom byggsektorn har närmast blivit legio, säger Anders Karlsson.

– Med ett skatteavdrag för ROT-tjänster kommer fler att välja att arbeta vitt, skatteintäkterna kommer att öka och jobben blir fler. Alla parter vinner på detta, säger han.
ROT-avdragen är ett skatteavdrag för alla som anlitar yrkesmän för att renovera och bygga om. Avdraget infördes som en konjunkturregulator och avvecklades när byggbranschen bedömdes ha kommit ur sin konjunktursvacka 1999.
– Byggbranschen behöver den här insatsen just nu om de inte ska tappa kompetens, säger Anders Ygeman.
– Vi har högt satta mål om att bygga minst 25 000 bostäder om året för att komma till rätta med bostadsbristen i tillväxtorterna. Ska vi klara det måste det finnas tillgång till kompetent yrkesfolk inom hela byggbranschen, avslutar han.

Annons
 

Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser