Annons

Dubblad avgift för krogar?

Majoriteten i ASN vill fördubbla tillsynsavgiften för krogar med utskänkningstillstånd. För mycket, säger oppositionen och föreslår istället en uppräkning med konsumentprisindex.

Enligt majoritetens förslag skulle en krog med en omsättning på upp till 250 000 kronor för en höjning från dagens 1000 till det dubbla och vid en omsättning på en halv miljon blir avgiften 2000 kronor.
– Vi har tittat på avgifterna i närliggande kommuner och de ligger på de här nivåerna och dessutom är målet att tillsynen skall vara självfinansierad. Men för att nå dit skulle vi behöva höja betydligt mer, förklarar Bengt Johansson, s medan Lisa Flinth, fp tycker att det räcker med en höjning på knappa tio procent.
– Krogarna skall inte behöva stupa på höga avgifter, menar hon men har
samtidigt svårt att förklara hur självkostnadsprincipen skall kunna uppnås.

Annons
 

Närmast blir det kommunfullmäktige som får fastställa de framtida
avgifterna.

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser