Annons

Hallengren mister utskänkningstillstånd – Johns i konkurs

En nöjesepok går i graven när krögaren Bertil Hallengren tackar för sig,
lämnar kroglivet i Landskrona och flyttar norrut, till Stora Hult på vackra
Bjärehalvön.
– Fortfarande tycker jag att Landskrona är världens bästa stad, men skall den utvecklas så måste det finnas möjligheter att skapa något och en klar viljeriktning för vad man vill med kommunen, berättar Bertil Hallengren som i slutet av förra veckan fick veta att ASN, Arbets- och socialnämnden,
skulle dra in hans serveringstillstånd för krogarna Preben & Preben, Johns och Tages.
Bertil Hallengren svarade genom att sätta Johns i konkurs i början av
veckan och överlåta Tages verksamhet på personerna som driver Oliver.
För Tages vidkommande har de nya ägarna sökt och fått utskänkningstillstånd vilket innebär att verksamheten rullar på som vanligt.
– Vi är bekanta med personerna bakom företaget och det finns inget att anmärka på, därför har de fått tillstånd, förklarar Bengt Johansson, ordförande i ASN.

Vad gäller Johns har konkursförvaltaren beslutat att inte driva verksamheten vidare. Men Bertil Hallengren, som äger fastigheten, är
optimistisk inför framtiden.
– Jag har kontakt med nya hyresgäster, så Johans kommer igång igen, frågan är bara när.

Annons
 

Vad gäller Preben & Preben så har Bertil Hallengren tidigare deklarerat att han inte längre kommer att driva verksamheten vidare. Han har istället
ansökt om bygglov på Ribbersborg i Malmö.
– Än är inget klart med Malmö, men jag hoppas på ett positivt besked.

Inför ASN:s möte hade en utredning om Bertil Hallengrens olika bolag och dess ekonomiska situation plockats fram. Vad gäller Preben så inkom en skatteskuld till kronofogden på 162 892 kronor och vad gäller Hallengrens Nöje, som drev Johns och Tages, uppgick skatteskulden i oktober till 51 537 kronor. Även bolagen Kronmässor och Tältmästarna har skulder registrerad hos Kronofogden.
– Vad gäller tillstånd för utskänkning så är det skulder till det allmänna
som vi tittar på och det är mot den bakgrunden vi beslutat att dra in
tillstånden,
poängterar Bengt Johansson.

I beslutsunderlaget fanns även en rapport från Helsingborgsfestivalen där Preben hade en servering. Vid en kontroll visade det sig att serveringen hade en överkassa på 10 procent, alltså mer pengar i kassan än vad som var bokfört och dessutom misstänktes servering av starköl till underåriga.

Bertil Hallengren, som började sin verksamhet inom krogbranschen i Landskrona redan 1968, när han tillsammans med sin bror Gert tog över Standardgrillen, idag Johns, kommer nu att koncentrera sin verksamhet i Tältmästarna.
– Vi hyr ut stora tältanläggningar med tillbehör och det kommer jag att jobba vidare med. Någon mer krogverksamhet i Landskrona är inte aktuellt.
Be
rtil Hallengren säljer också villan i Landskrona för att bosätta sig i
Stora Hult där hans föräldrar redan 1952 köpte en tomt.
– Där har jag tillbringat många sommarmånader och det är en omgivning som är oerhört stimulerande. Det jag skall syssla med nu kräver inte att jag bor kvar i Landskrona.
Även om Bertil Hallengren flyttar från stan så äger han fortfarande en del fastigheter med krogar som hyresgäster. Så intresset för kroglivet kommer att finnas där också fortsättningsvis.


Fakta
Bertil Hallengren tog över Standardgrillen 1968 öppnade året därpå Pub Tre Hjärtan i lokalerna. Nattklubben Johns såg dagens ljus 1974 och i slutet på 1980-talet tog han initiativet till Krogsvängen. Sedan var det dags för en Oktoberfestival i jättetält på Exan innan han 1991 drog igång den första stora Karnevalen.

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser