Annons

Strandberg: – Bort med citytipparna


– Har tippen flyttat?
Det undrar Torkild Strandberg (fp) i en interpellation till Tekniska Nämndens ordförande Hans-Eric Palmqvist (s).

Den folkpartistiske riksdagsmannen har irriterat sig på att stadens återvinningsstationer ofta är rejält nedskräpade och fyllda med hushållssopor, avlagda möbler och annat grovavfall.
Vid en promenad i staden häromveckan kunde riksdagsmannen inom loppet av en timme föreviga inte mindre en tre fullständigt nedskräpade återvinningsstationer.
– Hade jag cyklat hade jag hunnit med att ta betydligt fler ”smutsiga” bilder, intygar fotografen.

Annons
 

– Det är naturligtvis helt oacceptabelt att en hel del landskronabor använder återvinningsstationerna som en slags ”citytippar”, och att stora högar av skräp och bråte ligger mitt i bostadsområden eller i centrala Landskrona. Lika oacceptabelt är det att det ofta dröjer ganska lång tid innan detta åtgärdas, säger Torkild Strandberg som även irriterar sig på att övergivna och sönderslagna bilar kan få stå på gator och parkeringsplatser alltför lång tid innan dessa transporteras bort.
– Det är ett problem som finns i hela landet men är inte desto mindre angeläget att ta tag i. Här måste vi undersöka vilka befogenheter som Tekniska Verken har.

Men först på dagordningen står alltså de missköta återvinningsstationerna.
– Åtgärder måste ske snabbare. Därför har jag tagit upp frågan i kommunfullmäktige. Det här måste vi ta itu med på en gång, fortsätter han.
– Alla har vi ett eget ansvar att se till att Landskrona inte förfulas genom nedskräpning, klotter, vanskötsel och vandalism Detta bidrar till att skapa ett både fulare och otryggare samhälle.
Strandberg menar på att stadens vuxna måste agera som goda förebilder samt ingripa när de ser att barn och ungdomar som saboterar eller skräpar ner.
– Ett särskilt ansvar har föräldrar och andra vuxna att agera som föredömen och ingripa om barn och unga inte respekterar dessa ganska enkla regler. I en miljö där klotter, nedskräpning och vandalism lämnas utan åtgärd eller reaktion blir tröskeln stegvis allt lägre för ytterligare förslumning. I en sådan miljö frodas otryggheten, avslutar Strandberg som i sin interpellation till Hans-Eric Palmqvist ställer följande frågor;

  • Vad avser du göra för att se till att Landskronas återvinningsstationer inte används som ”citytippar”?
  • Vad avser du göra för att förbättra skötseln av återvinningsstationerna?

Tekniska Nämndens ordförande Hans-Eric Palmqvist säger till Landskrona Direkt,
– Jag redovisar mina svar till Torkild i fullmäktige den 24 oktober.

Att den stora mängden avlagda möbler och annat grovavfall hamnar på andra platser än där de här hemma, det vill säga på tippen, beror inte på att man där tar ut avgift för osorterade soppor tror Palmqvist.
– Nej, jag tror att de andra faktorer som spelar in.

Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser