Annons

Nya Kyrkan på Ven avkristnas

Det kommer att skrivas ett stycke lokal kyrkohistoria när Allhelgonakyrkan på Ven om några veckor tas ur bruk för att istället omvandlas till museum.
– Detta är första gången som en kyrka tas ur bruk inom pastoratet, så på så sätt är det ett historiskt ögonblick, förklarar vikarierande kyrkoherde Eva Borgström.

Det är i samband med en symbolisk gudstjänst som Allhelgonakyrkan, eller Nya Kyrkan som venborna i dagligt tal föredrar att kalla den, tas ur bruk.
I predikan kommer Per Svensson att tacka för vad kyrkan betytt genom åren och sedan bärs de religiösa attributen ut och kyrkporten låses. I folkmun kallas det att kyrkan blivit avkristnad. Hela ceremonin äger rum den 16 november.

Annons
 

Ny ägare till kyrkan blir Statens Fastighetsverk och just köparen är ett av skälen till att kyrkan tas ur bruk och inte bara stängs.
– Statens Fastighetsverk är en garant för att kyrkan kommer att få stå kvar
och skötas på ett riktigt sätt,
betonar Eva Borgström och tillägger att det inom pastoratet finns en kyrka som är stängd, Örja kyrka och två som är stängda vintertid, Säby och Vadensjö.
– Vad gäller dessa kyrkor så är det inte aktuellt att ta dem ur bruk, här
finns inga andra intressenter som vill ta över byggnaderna. Framtiden får utvisa hur dessa kommer att nyttjas framöver.

Allhelgonakyrkan invigdes 1899 för att ersätta S:t Ibbs gamla kyrka som
ansågs för trång. Ven upplevde under de här åren ett uppsving med rik
skuttrafik och flera tegelbruk var igång. Venborna ville nu ha en mera
ståndsmässig kyrka som skulle byggas mitt på ön intill resterna av Tycho Brahes Uranienborg.

Kyrkan byggdes i nygotisk stil som var populär vid tiden och i folkmun
kallades för ”Eslövsgotik”. Ett annat exempel på denna byggstil finns i
Asmundtorp. Trots att det fanns många tegelbruk på ön så byggdes kyrkan av importerat, rött tegel och Kyrkogårdschef Pål Reijer skriver i sin bok ”Sankt Ibbs kyrka och Allhelgonakyrkan på Ven” att grunden delvis är murad av stenblock från Tycho Brahes Uranienborg.

En detalj kommer att finnas kvar och användas för kyrkliga ändamål,
klockorna som skall användas vid helgringning och själaringning vid dödsfall.
– I S:t Ibb finns inga klockor och därför kommer vi att fortsätta använda klockorna i nya kyrkan, förklarar Eva Borgström och kyrkan har två klockor.
Den stora är gjuten av Johan Beckman i Stockholm 1898 och väger 360 kilo. Den lilla klockan är betydligt äldre, den är gjuten av Andreas Wetterholtz i Malmö 1770 och hängde tidigare i klockstapeln i Tuna By.
Noterbart är också att Allhelgonakyrkan saknar kyrkogård.
– Det är ett av skälen till varför vi kan överlämna den till Statens
Fastighetsverk, hade där funnits en kyrkogård så hade det inte varit
möjligt,
avslutar Eva Borgström och hoppas att Allhelgonakyrkan även
fortsättningsvis har sin plats i Venbornas hjärtan, nu dock som museum.

Fakta
Antalet betalande besökare till Tycho Brahe minnena på Ven i år ökade med 49 % till 36.350 jämfört med i fjor och inte mindre än 542 guidningar har genomförts under säsongen.
Tycho Brahe minnena slår upp portarna för 2004 års säsong påskdagen den 11/4 och har sedan öppet varje dag till och med den 30/9.

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser