Annons

Minskat underskott för VÄO

VÄO, Vård-, äldre-, och omsorgsnämnden, har minskat det befarade
underskottet på 16 miljoner till drygt fyra sett på årsbasis.
– Det är de neddragningar vi gjort som nu ger effekt och det är min
förhoppning att vi skall kunna minska underskottet ytterligare under årets återstående månader,
berättar ordförande Eva Örtegren vars nämnd omsätter hela 448 miljoner kronor.

Den här veckan kommer VÄO även att öppna ombyggda Vallgården som döps om till Artillerigatans äldreboende och får 27 moderna rum varav 17 nya platser.
– Det är verkligen välkommet, under ombyggnaden har vi tvingats köpa
korttidsboende utanför kommunen och det slipper vi förhoppningsvis nu.

Annons
 

VÄO beslöt vid senaste mötet att betala ut innestående stöd till Cabaré Mix på 19 000 kronor.
– Men sedan är avsikten att Cabaré Mix skall fungera som vilken annan
förening som helst. Nu stöttar vi under en övergångstid.

Sedan en tid tillbaka får de som reser till dagliga aktiviteter i kommunen
betala färdtjänsttaxa, men två personer som tvingas resa till Svalöv
respektive Eslöv slipper betala mer än vad det skulle kosta om verksamheten låg i Landskrona.
– Vi tycker det är rättvisare. Eftersom vi inte kan erbjuda aktiviteterna i kommunen betalar vi mellanskillnaden på ungefär 250 kronor i månaden, avslutar Eva Örtegren (s) som tillsammans med Sven-Olof Hendin (s), Viveka Skantz (m), Marita Larsson (s) och Inga Jansson (fp) ingår i den
projektgrupp som ska formulera övergripande mål för äldreomsorgen,
prioritera åtgärder och revidera det lokala handlingsprogrammet för
äldreomsorgen enligt beslut i kommunstyrelsen.

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser