Annons

Publikrekord på fullmäktige

Det var fullknökat på åhörarplats vid gårdagens kommunfullmäktigemöte. Uppemot 100 personer hade intagit det långsmala utrymmet ovan fullmäktigesalen.
Vän av ordning undrade,
– Vad säger brandmyndigheterna? Är det tillåtet att vara så här många på läktaren?

Många var äldre, som deltagit i en tyst demonstration utanför Rådhuset, till förmån för de nedläggningshotade dagcentralerna. Med röda pappershjärtan fastnålade på ytterplaggen mötte de anländande fullmäktigeledamöterna. Anledningen till aktionen var att försöka påverka politikerna att avsätta pengar på budgetfullmäktige 24-25 november till Fröjdenborgs och Västra fäladens dagcentraler. Som det är idag har VÄO (Vård-, äldre- och omsorgsnämnden) gjort prioriteringen att verksamheten kan komma att läggas ned som ett led i de besparingskrav som ålagts nämnden.

Annons
 

Nu var alltså inte frågan uppe på gårdagens dagordning men många motioner kom trots detta att engagera åhörarna. Utöver tomträttsfrågan (se annan artikel), var det bland annat frågan angående kommunala vakter i centrum som tilldrog sig intresse. Mötet beslutade att avslå motionen.

En motion om fri parkering i centrum fick gå på återremiss, möjligen bidrog Birger Ekeroths (Spi) kåseri om en semesterresa till Varberg till beslutet.

I övrigt att notera, en hel del politiskt käbbel där man kanske mest minns Thord Lindbloms (sd) löfte till Marita Larsson (s) om att överlämna en rapport framtagen av Landskrona Polisen i vilken det enligt Thord ska framgå nerdragningar inom organisationen. Marita Larsson förnekade att någon sådan rapport överhuvudtaget existerar och detsamma gör idag närpolischefen i Landskrona, Tom Jensen.

Hur var det då med åhörarantalet?
– Det var ovanligt många igår. Frågan är om det överhuvudtaget varit lika många någon gång tidigare, säger kommunfullmäktiges ordförande Gösta Nilsson som dock inte exakt känner till hur många som får vistas på åhörarplats men lovade att omgående ta reda på detta.

Efter att ha undersökt fakta återkom Nilsson.
– Det finns faktiskt ingen gräns satt för hur många åhörare som får vara på plats. Detta måste vi omgående ta tag i. Jag kommer att se till att en ordentlig översyn blir gjord.

Åt de besökare som haft förhoppningar om att kunna få åtnjuta en mindre fika under sammanträdena kan Nilsson nu lämna besked att så inte kommer att ske.
– Jag hade detta uppe till diskussion med gruppledarna inför förra fullmäktigemötet och man var eniga om att detta inte skulle vara praktiskt genomförbart. Det går inte heller ett planera för hur många åhörare som kommer. Ena gången är det tre personer på läktaren och nästa gång hundra, så tyvärr får vi säga att detta inte går, avslutar Nilsson.

Håkan Karlsson
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser