Annons

Ska tomträttsfrågan komma att avgöras ikväll?

Ikväll ska det avgöras – kommer fullmäktige besluta om sänkta priser vid friköp av tomträtter eller ej? Eller kommer hela frågan att stötas och blötas igen? Det är inte alldeles omöjligt att det är det sistnämnda som kommer att ske.

Idag ska nämligen stadens styrande ta ställning till motioner från dels Thord Lindblom och Svenny Håkansson (sd), dels Leif Thorsell (m) samt från Ingrid Thörnblad Persson (mp) angående friköp av tomträtter.

Annons
 

I de förslag som ligger från motionärerna föreslås att nuvarande friköpspris på tomträtter på 75 procent av marktaxeringsvärdet sänks till 40 procent (m och sd) respektive 32 procent (mp).
Samtliga förslag avslogs av majoriteten i kommunstyrelsen. Trots det råder det stor ovisshet inför dagens beslut i fullmäktige.

För moderaternas del är det tredje gången under de senaste sex åren man motionerat om sänkta tomträttspriser.
– Jag kan konstatera att det trots detta har tagit socialdemokraterna nio månader att bereda frågan den här gången, säger det moderata kommunalrådet Tutti Johansson Falk och fortsätter,
– Det är lång tid och tyder mera på en ovilja att föra frågan till kommunfullmäktige för beslut än på att ärendet i sig är svårberett. Tjänstemannaberedningen har varit klar i flera månader, poängterar Johansson Falk.

Riktigt på samma linje är av förklarliga skäl inte det Socialdemokartiska kommunalrådet Marita Larsson.
– Vi har under perioden pratat med partierna och försökt hitta fram till en samförståndslösning. Det har vi tyvärr inte lyckats med. Att vi ska lyckas med det ikväll finner jag i det närmaste omöjligt, anser Larsson som inte gillar att Sverigedemokraterna kan vara de som fäller avgörandet i ärendet.

Nu är det mycket upp till hur Kristdemokraterna kommer att lägga sina röster för vilken av sidorna som ska få majoritet i frågan.
– Jag anser det inte rimligt att rea ut tomträtter till 40 procent av marktaxeringsvärdet, däremot kan jag tycka att 75 procent är lite för dyrt, menar Kd-ledamot i kommunstyrelsen Ylva Nordberg.

Nordberg är inte ordinarie ledamot i fullmäktige men kommer att tjänstgöra idag som ersättare åt Hanna Jönsson. Nordberg säger sig dock följa samma linje som hon gjorde i kommunstyrelsen vilket innebär att hon röstar mot motionerna.
– Nu har vi tre motioner att ta ställning till och då dessa vill tillåta en friköpsprocent på 40 respektive 32 tycker jag att det är för lågt. Personligen tycker jag att 60 procent hade varit rimligt, men huruvida det blir med det, får vi ta ställning till i eventuellt kommande motioner.

På vilken linje partikamraten Åke Rahlén är, vet Nordberg inte.
– Nej, han har tidigare sagt att han tänker stötta 40 procents linjen men om det gäller än vet jag inte.

Av kommunens cirka 6800 småhus uppbär runt 1450 tomträtt. Marktaxeringsvärdet är i Landskrona i genomsnitt 250 000 kronor per småhus.
Vid friköp till 75 procent skulle tomten kosta köparen 187 500 kr
Vid friköp till 60 procent skulle tomten kosta köparen 150 000 kr
Vid friköp till 40 procent skulle tomten kosta köparen 100 000 kr
Vid friköp till 32 procent skulle tomten kosta köparen 80 000 kr
Skillnaden mellan Socialdemokraternas 75% och Miljöpartiets 32% är i kronor för en normaltomt 107 500.

Håkan Karlsson
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser