Annons

Brottsligheten i Landskrona minskar

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har genomfört sin årliga medborgarundersökning om hur Landskronaborna uppfattar sin stad i fråga om tre punkter, ordningsstörningar, utsatthet för brott samt trygghet/otrygghet.
Totalt har 600 personer blivit tillfrågade, 300 som bor i de centrala delarna samt 300 som bor i resten av tätorten eller i byarna omkring Landskrona.
73 procent svarade på frågorna och därmed anser Rikspolisstyrelsen, som även de ligger bakom projektet, att statistiken i stora drag är säkerställd.

Ordningsstörningar
Det som folk upplever som det största problemet i sina respektive områden är trafikrelaterat. Över 50% upplever att det körs för fort på gatorna samt att trafik stör överlag. Det är även många som upplever nerskräpning och skadegörelse som ett stort problem.

Annons
 

Utsatthet för brott
Även de som utsatts för brott har ökat enligt undersökningen. Bland annat visar siffrorna att nästan tre av tio utsatts för stöld under det gångna året och att var fjärde tillfrågad råkat ut för skadegörelse.

Trygghet/otrygghet
I den tredje frågan som gäller vad folk oroar sig för ligger även där fordonsrelaterade brott i topp. Nästan 70% oroar sig för att råka ut för stöld eller skadegörelse på sina fordon. Fler än hälften av de tillfrågade är oroade för att råka ut för inbrott i förråd och källare.

Siffrorna låter kanske oroande men faktum är att brottsligheten i Landskrona har minskat jämfört med föregående år.
– Vi ser en klar minskning av brotten totalt, säger närpolischef Tom Jensen och förklarar,
– Ett exempel är att det förra året begicks 1750 bilinbrott medan vi i år ”bara” är uppe i 1000. Dessutom har antalet inbrott i både fastigheter och företag minskat kraftigt. En av anledningarna är att har ordentlig koll på ett 50-tal ungdomar som tidigare sysslade med denna typ av brottslighet. Vi jobbar hårt, tillsammans med Arbets- och socialförvaltningen mot ungdomar och träffas minst en gång i veckan och utvärderar.

Anledningen till att inbrotten ute på bland annat varvsudden har minskat vill polisen kreditera företagarna för,
– Här ser vi ett klart resultat efter att företagarna börjat tänka brottsförebyggande och tagit eget ansvar i stället för att tro att det ska finnas poliser överallt, fortsätter Jensen.

Även BRÅ har planer på att engagera sig mer i ungdomarnas problem,
– Vi ligger just nu i startgroparna med ett projekt som bygger på att vi ska jobba mot skolorna. Bland annat så kommer vi att arrangera tävlingar och liknande. Vi kommer även att ha en större dialog med lärarna och bland annat vara med på en av studiedagarna, säger Annika Wågsäter, projektledare inom BRÅ.

Hon passar även på att bjuda fler vuxna att vandra på stan,
– Vi utgår från Kavallerigatan 4B varje fredag och lördag kväll och alla som vill vara med att hjälpa våra ungdomar genom att synas på stan är välkomna. Anmäler man sig till mig på telefon 470 209 någon dag innan så fixar jag så att det finns macka och kaffe efter vandringen.

Totalt begås 17% av all brottslighet i Skåne innanför Landskrona kommuns gränser medan befolkningen endast är 13%.
– Man kan inte jämföra så. Det beror på att brottsligheten dras till storstäderna och det är så vi får se på siffrorna. Våra siffror ligger på samma nivå som Helsingborgs och klart under Malmös, säger Jensen på polisen i Landskrona och inte heller Wågsäter på BRÅ vill jämföra Landskorna med andra kommuner,
– Vi jämför bara med oss själv och när siffrorna pekar nedåt under en längre tid så vet man att man är på rätt väg.

Besök BRÅs lokala hemsida >>

Av Kary Persson
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser