Annons

Stort intresse för olycksövning i Landskrona

Järnvägsinspektionens kurser för olycksutredare har blivit mycket populära och igår var Varvsudden skådeplats för en fingerad järnvägsolycka som engagerade såväl Räddningstjänsten som sjukvården i kommunen.
– Tidigare hade vi ett eget övningsfält, men det var när Supra hade egen produktion i Landskrona. Nu har den verksamheten upphört och vi har inte längre så många farliga transporter på järnväg till kommunen och därför är det här ett bra tillfälle för oss att öva vår beredskap, förklarade brandmästare Janos Sari som idag är mer orolig för olyckor med farligt gods på motorvägen.
– Transporterna där har ökat och där finns en stor fara för olyckor som jag ser det.

Förutom Räddningstjänsten var även sjukvården med i övningen. En ny katastrofplan är upprättad för lasarettet, tidigare har detta handlagts från Lund.
Nu fick man för första gången träna den nya organisationen och erfarenheterna skall sedan ligga till grund för utvecklingen av verksamheten.

Annons
 

Järnvägsinspektionen körde sin första kurs för olycksutredare redan 1989 och sedan dess har intresset ökat. Nu kör man två kurser varje år och ett inslag är en fingerad olycka som kursdeltagarna får följa för att sedan göra egna erfarenheter.
– Den här kursen har lockat 19 deltagare från olika företag som arbetar med farliga transporer, men också från danska DSB, berättar kursledare Bertil Dahlgren.

Vid gårdagens övning hade en järnvägsvagn med farligt gods växlats fel och tre personer kommit till skada samtidigt som farligt gods läckte ut ur järnvägsvagnen.
– I första hand ser vi hur det står till med de skadade och ser till att de för första hjälpen, berättar Janos Sari medan Gerti Hansson, till vardags anställd vid banskolan i Ängelholm, fick agera skadad.
– Det är kul med lite omväxling även om det är lite kallt, tyckte Gerti sminkad med potatismjöl och karamellfärg.

För företagens olycksutredare skall kursen ge ökad kunskap om trafiksäkerhet och vilka åtgärder som kan vara nödvändiga för att minska olycksriskerna.
– Men vi vill också visa på vad som händer vid en olycksplats genom realistiska övningar som den här, berättade Bertil Dahlgren och på behörigt avstånd kunde kursdeltagarna följa övningar och göra sina observationer.
– Sedan kommer vi att gå igenom händelseförloppet och utvärdera vilka slutsatser vi kan dra av det inträffade. Det är viktigt att de olycksutredningar som görs är så bra som möjligt så att framtida misstag kan minimeras, avslutade Bertil Dahlgren innan det var dags att summera ”olyckan” på Varvsudden som gick under kodnamnet ”Sture”.
– Vi brukar döpa våra övningar efter dagens namn, men Hedvig var upptaget så det fick bli Sture.

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser