Annons

Datorer och mindre tid i skolan ska locka gymnasieungdomar från Kävlinge

Med hjälp av gratis dator och mer ledig tid för egna studier hoppas Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund att kunna locka fler elever från Kävlinge till de natur- och samhällsvetenskapliga programmen i Landskrona.
– Många elever i Kävlinge väljer att läsa vidare i Lund, nu vill vi försöka locka tillbaka en del med den här insatsen, berättar gymnasieförbundets chef Tomas Johansson.

Idag finns omkring 110 elever från Kävlinge i Landskrona, det utgör omkring 13 procent av elevunderlaget och den siffran vill man nu försöka förbättra genom att locka elever som nu går i nian till studier i Landskrona.
Tanken är att eleverna får en egen bärbar dator samt att studierna i Landskrona begränsas till tre, fyra dagar i veckan.
– Dessutom kommer vi att skapa ett lärarcentra i Kävlinge dit eleverna kan gå för att få stöd, betonar Tomas Johansson.

Annons
 

Till bilden hör att kostnader för elever vid Lunds gymnasium är högre än de i Landskrona, något som slår mot Kävlinges ekonomi. Dessutom kommer de elever som så önskar att fritt kunna välja utbildningsort efter 2006, något som kan öka kostnaderna för Landskrona om eleverna väljer exempelvis Helsingborg.
– Det är också mot den bakgrunden som vi gör den här testen. För oss gäller det att utveckla en modern skola som lockar eleverna också i framtiden, avslutar Tomas Johansson.

UPP

 

Annons
Annonser




















Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser