Annons

Dags att söka kulturstipendium

Nu är det åter dags att söka kommunens kulturstipendium. Som vanligt är det 50 000 kronor som ska delas ut till den eller de som kulturstipendiedelegationen finner värdiga.
Enligt kommunens hemsida får stipendiaterna sina pengar som stöd och uppmuntran för värdefull gärning inom vetenskapens, litteraturens, konstens, musikens, teaterns, journalistikens, folkbildningens, naturvårdens, hembygdsvårdens eller härmed jämförbara områden ävensom för betydelsefull humanitär insats förklarar Landskrona kommun år 2003.
Stipendium kan även erhållas för utbildning och får också tilldelas förening som är verksam i Landskrona, som genom betydande och uppmärksammade kulturinsatser verkat till gagn för kommunen.
Stipendiat skall vara bosatt eller född i Landskrona eller ha annan särskild anknytning till kommunen.

Ansökan om stipendium eller förslag till stipendiat inlämnas senast måndagen den 20 oktober på särskild blankett som du hittar här >>.

Annons
 

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser