Annons

Moderat ifrågasätter Miljöförvaltningens framtid

I samband med måndagens fullmäktigemöte lämnade moderata ledamoten Leif Thorsell in en motion med den spetsiga rubriken – Motion angående miljöförvaltningens framtid.
Leif Thorsell reagerar mot miljöförvaltningens agerande gentemot restaurang Preben & Preben och dess ägare Bertil Hallengren.
Thorsell skriver,
– Med anledning av vad som nu sker med Landskronas nöjesetablissemang och risken för att centrum utarmas ännu mer bör man ställa sig frågan om vår miljöförvaltning verkligen agerar på det sätt som vi politiker och som i synnerhet den vanlige Landskronabon vill att den skall agera.

– Det känns tyvärr som att man på förvaltningen inte helt förstått att man ska jobba för stans bästa. Det saknas smidighet och helhetssyn, säger Thorsell till Landskrona Direkt.
Thorsell konstaterar vidare att kritiken mot förvaltningen tidigare varit hård och att det är politikernas skyldighet att ta åt sig av densamma.

Annons
 

Redan 1999 lämnade Thorsell in en motion i frågan.
– Men den avslogs. Miljöförvaltningen har alltid varit stark och politikerna har haft svårt att ifrågasätta tjänstemännen.

– För att råda bot på problemen bör man enligt min uppfattning se över möjligheterna att föra över miljöförvaltningens arbetsuppgifter till andra förvaltningar och/eller helt slå samman den med någon annan förvaltning, skriver förslagsställaren vidare i motionen.

– Jag tycker att man ska utreda om det är möjligt att slå samman Miljöförvaltningen, Tekniska Verken och Stadsbyggnadskontoret, säger Thorsell och ger exempel på att man tidigare i kommunen slagit ihop de ”mjuka” nämnderna, exempelvis VÄO, BUN, och Turism & Fritid med lyckade resultat som följd. Något som enligt Thorsell även skulle ge möjlighet att se över ledningsfunktionen för förvaltningen.
– Personalen på Miljöförvaltningen är mycket kompetent och besitter stora kunskaper. Oftast så pass specifika att det för en fritidpolitiker är omöjligt att ifråga sätta dessa, avslutar Thorsell.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser