Annons

Klartecken för bostäder i Nyhamn

Vid måndagskvällens kommunfullmäktige gavs klartecken åt de första exploateringsavtalen för Nyhamn. Något som medför att byggandet av 75 lägenheter kan påbörjas i det hamn- och vattennära området.

Bygget av första etappen beräknas påbörja i mars 2004 och om allt faller väl ut, vara inflyttningsklart till sommaren 2005. Priserna på bostadsrätterna kommer att ligga mellan 1,5 och 2,3 miljoner kronor per lägenhet, uppgav Sydnytts måndags sändning.

Annons
 

I anslutning till lägenheterna kommer även en privat andelshamn i Sockerbrukshamnen och Nyhamn att anläggas, där de boende kan ha sina båtar. Något som innebär att Ventrafiken troligen i framtiden kommer att flyttas till Skeppsbrokajen.

Kommunfullmäktige klubbade även igenom en fördjupad översiktsplan för Västra Fäladen, Säbyholm och Husarspetsen. På tur står nu detaljplaner för respektive område innan en eventuell bebyggelse kan ske. Kritik har tidigare framkommit från Miljöförvaltning och Länsstyrelse då områdena bedöms vara förstklassig jordbruksmark.

UPP

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser