Annons

Folkpartiets rockad genomförd


Ur faxskörden som nått redaktionen de gångna veckorna har minst vartannat handlat om en lokal folkpartist som högtidligt bett kommunfullmäktige om att bli entledigad från sitt/sina politiska uppdrag. Torkild Strandberg lugnade dock den lokala världspressen omgående att ingen kris fanns i partiet utan snarare att en omfattande omorganisation var på gång. Nu är den genomförd.

Lisa Flinth, ordförande i valberedningen förklarar,
På senaste tiden har Folkpartiet drabbats av att några ledande företrädare lämnar Landskrona och därmed inte kan fortsätta med sina kommunala uppdrag. Vi har tagit tillfället i akt och vässar vårt lag, säger Flinth.

Annons
 

I kommunstyrelsen går de tidigare ersättarna, Jac Nepérus och Karin Strandberg, upp och tar de ordinarie platserna efter Ingemar Dellien och May-Louise Sjögren. Nepérus kommer även att ingå i kommunstyrelsens arbetsutskott för Folkpartiet.
Som nya ersättare i kommunstyrelsen går Inga Janson och Mikael Schvili in. Paavo Frick tar över vice ordförandeposten i Barn- och utbildningsnämnden efter Ulla Dellien.
– Jag vill understryka att ingen lämnat Folkpartiet Landskrona, förutom dem som flyttar härifrån, avslutar Lisa Flinth.

Rockaderna har medfört en del följdval för partiet enligt nedan. Byggnadsnämnden, efter Jac Nepérus Magnus Lindahl
LSR AB, styrelsen, efter Jac Nepérus Björn Lind
VÄO, efter Sven-Åke Göransson Susanne Norrheden
Tekniska nämnden, efter Ingemar Dellien Jörgen Frölner
Direktionen för Gymnasieförbundet, efter Ulla Dellien Sven-Åke Göransson
Arbetsmarknadsnämnden, efter Mikael Schvilli Michael Sjöholm
ASN, efter Helen Lindberg och Mikael Scvilli Michael Sjöholm och Mattias Adolfsson
Vuxenutbildningsnämnden, efter Meryem Gun och Jan Allan Beer Jennifer Barker Helen Lindberg
BUN efter Paavo Frick (som blir vice ordf.) Mikael Scvilli.

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser