Annons

Trådbussarna testade


– Allt har fungerat perfekt,
säger Klas Sörensson från Skånetrafiken när han igår inför ett stort mediauppbåd berättar om den inlånade trådbuss som testkört linjen under en veckas tid.

Den buss som nu testkörs är inte riktigt av samma sort de tre beställda bussarna som sedan kommer att trafikera linjen mellan Järnvägstationen och hamnen.
– Det vanliga är att trådbussar har en hjälpmotor som drivs med diesel. Det ville vi inte ha av miljöskäl utan våra kommer att ha en hjälpmotor som körs på batterier, förklarar Jonas Henriksson, projektledare vid Tekniska Verken och intygar att med batteridrift går det att köra hela sträckan om det eventuellt skulle uppstå några driftstörningar på el-trådarna.

Annons
 

Testbussen kommer nu att transporteras till slutmålet Tallinn och de grönlackerade Landskronabussarna beräknas vara levererade till den 20 augusti. Officiell invigning blir det den 27 september och precis som Pågatågen kommer trådbussarna att ha namn.
– I samband med invigningen kommer vi att en namntävling. Det kommer även att bli en hel del festligheter men mer i detalj kan jag inte säga nu, där är en del pusselbitar som ska falla på plats först, säger Hans-Eric Palmqvist (s) ordförande i Tekniska nämnden.

Innan invigningen ska ett 30-tal busschaufförer hos Orusttrafiken att utbildas på trådbussarna. Utbildningsledare kommer chaufförerna Laila Nielsen och Hans Ljung att vara.
– Att köra bussen är inga som helst problem. Man gasar, bromsar och svänger som med vilken annan buss som helst, vet Ljung som tillsammans med sin kvinnliga kollega varit nere i Budapest på intensivutbildning.
Skillnaden ligger i de förberedelser som chaufförerna måste göra.
– Det är hur man kopplar på trådarna samt att man kontrollerar så att chassit inte är strömförande och vissa andra tekniska detaljer, förklarar Ljung vidare.

Med under resans gång har också PG Andersson från konsultfirman Trivector varit, han förklarar,
– Trådbussarna bygger på ett betydligt mer underhållsfritt system. Ramen i bussarna består av plats, aluminium och rostfritt stål och motorerna är sådana att de i stort sett bara behöver blåsas rena någon gång per år.

– En trådbuss har en livslängd på cirka 20 år, vilket är betydligt längre än en vanlig dieselbuss. Systemet i övrigt bör klara 30-40 år vid ett normalt slitage, tillägger Jonas Henriksson.

Redan idag tar drygt 40 % av alla tågresenärer bussen till och från stationen, och antalet växer för varje dag. I mitten av 90-talet reste knappt en halvmiljon resenärer årligen med stadsbussarna i Landskrona. Idag är den siffran uppe i drygt en miljon resenärer.
– Vi tror att den siffran kommer att öka med ytterliggare 10-15 procent, säger Palmqvist.

Totalt beräknas trådbussprojektet kosta 38 miljoner kronor vara cirka hälften finansieras med stadsbidrag.
– Driftmässigt blir det billigare att köra trådbuss men eftersom det inte finns några referenser än på kostnaderna så är det svårt att säga några siffror. Vi vet dock att det är lägre kostnader för elen än för dieseln, säger Klas Sörensson och fortsätter,
– Med alla investeringar inräknade så uppskattar vi att kommunens merkostnad för att köra trådbussar istället för dieselbussar blir cirka 800.000 kr per år.

Sörensson ger också svar på den kritik som framkommit om att systemet skulle vara oflexibelt.
Jag tycker resandeutvecklingen talar sitt tydliga språk. Linjen från stationen, förbi sjukhusområdet och ner till centrum är mycket populär och ökar ständigt. Sträckningen ligger fast oavsett trådar eller ej. Jag ser fram emot detta och tror att det stärker kollektivtrafiken. Det ligger också en del psykologi i att linjen ligger fast. Resenärerna vet att sträckningen inte kommer att ändras och att turtätheten är hög. Detta kommer att medföra att fler kommer att välja bussen.

Sörensson tror också att den ovane resenären lättare kommer att hitta till bussen.
– Det är bara att följa tråden, ler Sörensson.

Att de övriga två linjerna i stan kommer att byggas ut och även de infattas av trådbussar tror inte kommunalråd Niklas Karlsson.
Det är stora investeringar. Däremot har vi sagt att de olika linjerna ska ha sin egen miljöprofil. Naturligtvis hoppas vi att det finns intressenter för detta i framtiden, säger Karlsson.

Vid rundturen med den inlånade bussen noterade Landskrona Direkts utsände att inga fäste för flaggor fanns i fören på bussen. Något som skulle kunna äventyra stadstrafikens flaggningar vid hemmamatcher för BoIS.
Det är ingen fara, naturligtvis kommer det att finnas fäste för BoISflaggor på Landskronas trådbussar. Det går jag i god för, avslutar Hans-Erik Palmqvist.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser