Annons

Strandberg nöjd med första terminen i Riksdagen

Första terminen är över för riksdagsman Torkild Strandberg, 33 år, och han känner sig onekligen som en skolepåg på nytt.
– Som ny i riksdagen kändes det som att börja i skolan, men nu börjar bitarna falla på plats och jag har lärt mig oerhört mycket under de här månaderna, berättar Torkild som kom in i riksdagen för folkpartiet liberalerna efter succévalet i fjor då partiet ökade antalet riksdagsledamöter från 17 till 48.
– Så vi var många som kände oss som nybörjare, säger en leende Torklid Strandberg som tog plats i justitieutskottet och dessutom blev suppleant i kulturutskottet.
– Och som om det inte räckte utsågas jag också till kvittningsman får partiet, ett uppdrag som jag först inte trodde var så jobbigt.

Men verkligheten var en annan. Som kvittningsman är det Torkilds uppdrag att se till att de som skall, är på plats när riksdagens röstar, annars kan det lätt bli tal om en feltryckning och därmed ett beslut som man inte hade planerat för.
– Rättsfrågorna är jag mycket intresserad av och därför känns det angeläget att få sitta med i justitieutskottet och där försöka påverka utvecklingen. En fråga som jag jobbar mycket med gäller fler poliser med ökade befogenheter, det är ett måste för att medborgarna skall känna den trygghet de förtjänar, menar Torkild som under mandatperioden räknar med att besöka samtliga polisdistrikt i Skåne.
– Jag vill veta hur det är ute på fältet och det lär man sig inte i Riksdagshuset.

Annons
 

Nu är det inte bara rättsfrågor som engagerar, han har också hunnit med att motionera om en central myndighet för vård av fotografier.
– Som det är nu ligger massor av bilder runt om på landets museer utan något samlat ansvar. Här finns en bildskatt som vi måste ta tillvara, förklarar Torkild som dock fick se sin motion avslagen när den togs upp.
– Det hör till, men jag kommer igen med motionen och förhoppningsvis vinner den gehör med tiden.

Nu var det inte bara på riksplanet som partiet hade framgång, i kommunvalet gick fp från tre till åtta mandat och det ställde till med en hel del problem, organisatoriska såväl som politiska.
– Först handlade det om att hitta folk till alla uppdrag och när det väl var klart så handlar det om att föra en politisk debatt om vad vi vill med kommunen. Här har jag inte hunnit med allt som jag hoppas, men det är min målsättning att försöka kunna fungera som en lagledare för partiet i kommunen, förklarar Torkild Strandberg som också är ordförande för Landskronaavdelningen.

Även om Torkild Strandberg kommer att använda delar av sommarlovet till att arbeta på banken från vilken han är tjänstledig, så kommer det även att finnas tid för lite arbete med de kommande EMU-valet.
– Jag vill gärna jobba för att hålla kontakten med arbetsplatsen, det tycker jag är viktigt. Vad gäller EMU så tycker jag att Sverige skall säga ja som en konsekvens av medlemskapet i EU och duger Euron i andra länder så duger den säkert också i Sverige, avslutar Torkild Strandberg innan det är dags att besöka partivänner i Eslöv.

Fakta
Bäst med Landskrona: En vacker stad och nära till allt.
Vackrast i Landskrona: Kustlinjen mot Öresund
Politisk förebild: På det lokala planet Inga Jansson, i världspolitiken Winston Churchill


Av Kalle Berggren
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser