Annons

Redan i veckan kan den första trådbussen rulla på gatorna

Redan den här veckan kan den första trådbussen rulla på Landskronas gator.
– Ja, vi har lånat in en buss under två veckor och kommer då att testköra sträckan, berättar Jonas Henriksson, ansvarig för trådbussprojektet.Under de senaste månaderna har arbetet med att placera ut stolpar och ledningar dominerat gatubilden i Landskrona och lagom till midsommar var tråddragningen avklarad. Totalt har tre kilometer ledningar dragits mellan de 160 stolpar som monterats utmed färdvägen.
– Vi har försökt jobba nattetid för att begränsa störningarna så långt det varit möjligt, betonar Jonas Henriksson som räknar med att Landskronas egna trådbussar kan börja rulla någon gång i september.
– Vi har en försening på de tre bussar vi beställt och därför kommer premiären att dröja lite. De här två veckorna lånar vi en likadan buss för testkörningen, men den skall senare gå till Tallinn.

Runt om i Europa är intresset för trådbussar ökande och Jonas Henriksson har också haft en del förfrågningar från svenska kommuner. – Jag vet att både Hälsingborg och Malmö funderar i de här banorna och vi räknar med en del studiebesök när bussarna väl börjar rulla. Att det finns intresse för vårt projekt är klart, men riktigt hur stort det är vet vi först när trafiken är igång.

Annons
 

Trådbussarna drivs med 750 volts likström som styrs från en matarstation på Vattenverksallén. Kontaktledningen för trådbussanläggningen kommer att vara spänningssatt från och med onsdag. Mer om detta kan du läsa på Tekniska Verkens hemsida.

Av alla tågresenärer väljer drygt 40 procent att ta bussen till stationen vilket innebär att antal bussresenärer ligger runt 1450 en vanlig vardag och resandeutveckling har ökat med 25 % 2002 jämfört med 2001.

Trådbussarna är beställda av Ganz Transelektro/Solaris som ska leverera tre bussar till ett pris av 15 150 000 kronor. Swedish Rail System AB har levererat det nu uppsatta ledningssystemet till ett pris av 16 825 000 kronor samt matarstation för 3 585 000 kronor.
Den totala kostnaden bild då drygt 35, 5 miljoner kronor.
Av detta utgår drygt 16, 5 miljoner kronor i bidrag vilket innebär att kommunens satsning landar runt 20 miljoner kronor.
– Vi har varit och tittat på produktionen av bussarna och en del chaufförer har också provkört bussarna. Det är en viss skillnad för förarna, men mycket är sig också likt jämfört med en vanlig buss.

Anledningen till att en bred majoritet i kommunfullmäktig sa ja till projektet var de stora miljövinsterna. Som exempel kan nämnas att man räknar med en minskning av koldioxidhalterna med hela 108 000 kilo per år och att mängden kväveoxid reduceras med 1300 kilo. Dessutom kommer ytterligare 18 kilo andra hälsofarliga partiklar att försvinna.

Fakta
Antal trådbussar är tre med lågt golv, plats för 30 sittande, rullstol och barnvagn. Den årlig körsträckan är beräknad till 180.000 kilometer och energiförbrukning 60 % av dagens dieselbussar. Miljön blir den stora vinnaren eftersom utsläppen i luften är lika med noll.

UPP

 

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser