Annons

Kunskapsskolan slår snart upp portarna

Den 25 augusti slår Kunskapsskolan upp portarna i Landskrona. Friskolan kommer då att ta emot cirka 240 elever i årskurserna 6-8. Från och med nästa läsår kommer även nior att gå på skolan och då omfattas 320 studerande i den nya lokalerna i före detta Schlasbergs vid Ringvägen.

Antalet lärare i Kunskapsskolan är betydligt mindre än i ”vanliga” skolor. På kunskapsskolan går det knappt en lärare på 20 elever medan det till exempel på Västervångskolan går cirka 10 elever per lärare.
– Jag håller med att det kan se kostigt ut, men jag ser inget problem i detta. Räknar man hur många timmar lärarna umgås med eleverna så blir det betydligt jämnare. I den traditionella skolan umgås lärarna cirka 18 timmar i veckan med sina elever. På kunskapsskolan är denna siffra betydligt högre, säger Kunskapsskolan i Landskronas skolchef Per Joel Jarlunger.
Jarlunger är heller inte orolig ifall någon av lärarna skulle bli sjuka,
– Vi har idag en bank på fem namn som är insatta i situationen. Det betyder att vi kommer att ha vikarier klara om det skulle behövas.

Annons
 

Undervisningsformen i Kunksapsskolan skiljer sig mycket åt från den traditionella. Exempelvis bedrivs det inte traditionell klassrumsundervisning utan ansvaret på att eleverna studerar på egen hand eller tillsammans med sina kamrater är betydligt större.
Jarlunger intygar dock att någon brist i uppföljningen på elevernas lärande inte föreligger,
– Vi följer läroplanen precis som alla andra skolor. Skillnaden är att vi har delat upp varje ämne i läroplanen i 35 steg. Dessa ska eleverna lära sig och redovisa för lärarna innan de fortsätter till nästa steg. Jag vill påstå att vår uppföljning är mycket god, säger Jarlunger och förklarar vidare,
– Varje vecka har vi personliga handledarsamtal med eleverna. Då går vi igenom vad de har gjort samt planerar för kommande vecka.

För knappt ett år sedan startade Kuskapsskolan i Lund och enligt en obekräftad uppgift hoppade 20% av eleverna av inom en månad,
– Detta är inte sant. Vad som hände var att det var många anmälda som inte kom till uppropet, säger Bengt Axeldal, skolkoordinator på Kuskapsskolan i Lund och avslutar,
– När elever väl börjat på Kunskapsskolan stannar de i regel kvar. Det är mycket ovanligt med avhopp.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser