Annons

Företagare i samverkan mot brott

Företagen runt hamnområdet i Landskrona har tröttnat på upprepade inbrott, stölder och skadegörelse som de drabbas av. Trots att brottsligheten som företagarna drabbats av är omfattade kan man inte räkna med någon ökad polisbevakning. Detta har föranlett 23 av de närmare 60-talet små och medelstora företag som är verksamma på industriområdet vid hamnen, att engarera ett vaktbolag som kontinuerligt patrullerar området.

Trots att man bara varit igång ett par månader kan redan nu noteras positiva resultat, avslöjades vid en presskonferens på tisdagen.

Annons
 

– Det stämmer att polisen trots ökade resurser i Landskrona inte kan prioritera eller utlova utökad företagsbevakning. Men vi har varit med på de möten som organisatörerna för bevakningen av industriområdet genomfört och förklarat hur vi jobbar, hur vår nya organisation ser ut och att vi ser positivt på det här arrangemanget, säger närpolis Stefan Kulander som förövrigt är Landskronapolisens kontaktperson med vaktbolaget.

– Det känns extra angeläget att stödja det här initiativet som företagarna tagit. Vad vi från polisen rent praktiskt kan hjälpa till med är att fungera som bollplank, ge tips och råd och att hjälpa till med framtagning av statistik för utvärdering av projektet med mera.

Det aktuella industriområdet är det största i Landskrona och sträcker sig från Varvsudden och söder om järnvägen ut mot Örja industriområde. Här finns många företag inom verkstad och tillverkningsindustri med lockande verktyg och maskiner som mindre nogräknade individer gärna olagligen lägger vantarna på. Företagen har höga självrisker för sina försäkringar och många gånger anser man det inte lönt att anmäla stöld av handverktyg, svetsar etcetera.

– Landskrona har ju utpekats som ett av Sveriges värsta områden ur brottssynpunkt och det kan vi tyvärr skriva under på. Det säger en av initiativtagarna till den skärpta bevakningen av industriområdet, Bengt Jönsson, delägare i Lumek AB, ett mekaniskt underhållsföretag med runt 30 anställda.

Sönderklippta stängsel och skadegörelse, stöld av materiel, verktyg, bensin hör till vanligheterna på området under kvällar och nätter och under helgerna när det inte någon som jobbar här. Då är det fritt fram för tjuvarna. De flesta företag har försäkringar och olika former av extra skydd, larm och bevakning. Men ju fler skador och förlust av värdeföremål företagen anmäler till försäkringsbolagen – ju närmare kommer man också den punkt då försäkringen blir uppsagd, berättar Jönsson vidare.

För ett år sedan började Bengt Jönsson och Alf Andersson på Hydro Agri AB agera för ökad säkerhet och bevakning på hela industriområdet, bland annat genom kontakter med polisen. Företagarna började också sondera möjligheterna att låta ett bevakningsföretag svara för vakthållning över hela området. Gensvaret bland övriga företag var stort och ett flertal informationsmöten har hållits under året med stort deltagarantal. Resultatet blev att Götahus Hundbevakning AB nu under en femmånaders försöksperiod bilpatrullerar det stora området för att i första hand störa och skrämma bort potentiella orosmoment med sin blotta närvaro.
– Efter sommarsemestrarna skall vi göra en utvärdering och se resultatet av vaktbolagets insats, säger Bengt Jönsson och fortsätter,
– Vi hoppas också att många av de andra företag som valt att inte aktivt vara med och bestrida kostnaderna för vaktbolaget, då också går med i projektet.

De 23 företag som nu gemensamt finansierar vaktbolaget, betalar 800 kronor var i månaden för insatsen. Kommer de övriga företagen med, sänks månadskostnaden.
– Vi har nu en extra bil som hela tiden cirkulerar i området på kvällar och nätter samt under helgerna, säger Christian Timmann, en av de väktare som svarar för bevakningen av industriområdet och fortsätter,
Det här arrangemanget gör att vi nu har en fast punkt inom polisen att vända oss till för att diskutera bland annat misstänkta bilar och dess ägare som finns i området. Men i och med att vi överhuvudtaget finns i området på de tider tjuvarna tidigare ostörda kunnat härja fritt, stör vi dem i deras förehavanden. Polisen larmas också snabbare vid brottsliga förehavanden.

Utvecklingsstiftelsens Claes Nilsson anser naturligtvis att det är viktigt att företagen i Landskrona skall kunna arbeta under trygga former och med vetskap om att deras ägodelar och arbetsredskap finns kvar när personalen kommer till sina arbeten. Han säger,
– Det här är ett utomordentligt initiativ som ´Företagare i samverkan mot brott´ tagit och nu praktiskt sjösatt. Vi hoppas alla att det positiva resultatet nu också skall infinna sig. Att brottsligheten mot företagen minskar och helt upphör.

UPP

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser