Annons

RotRock i fara?

På grund den uteblivna karnevalen gjorde fullmäktige i mars en omdisponering av anslag för genomförande av sommararrangemang 2003. Utöver att Vänliga Landskrona beviljades i runda tal 700.000 kronor föreslog vänsterpartiets Johan Malm att 65.000 kronor skulle avsättas för speciella ungdomsarrangemang under sommarn. Ett förslag som ett enigt fullmäktige antog.

Dessvärre glömde kommunen bort att utannonsera att pengarna fanns att söka. Något som folkpartiet uppmärksammade och på onsdagens kommunstyrelsemöte beslutades att göra ett ordentligt ansökningsförfarande av pengarna till ungdomsaktiviteter i sommar.

Annons
 

– Det är glädjande att kommunstyrelsen ställer upp på att pengarna ska fördelas efter ett rimligt ansökningsförfarande, säger folkpartiets Karin Strandberg.
– I handlingarna till onsdagens kommunstyrelse hade pengar bara beviljats till Landskrona Reggaeförening och com.hit (50.000:-), med nämnde Johan Malm som sökande, och till det socialdemokraterna närstående ABF Landskronabygden (15.000:-), säger Strandberg vidare och fann förfarandet oacceptabelt.
-Det är nu glädjande att kommunstyrelsen fattat beslut om att ge alla föreningar möjlighet att söka pengar, avslutar Strandberg.

Mindre lycklig är Johan Malm, ordförande i Landskrona Reggaeförening som är mitt uppe i slutplaneringen av sommarens stora ungdomssatsning, RotRock-festivalen i Teaterparken.
– Det här är oroväckande. Det är klart att detta kan få konsekvenser på festivalen, säger Malm och fortsätter,
– Nu får vi mer eller mindre avvakta till efter den 18 juni innan vi vet förutsättningarna.

Sedan tidigare är det utannonserat att bland andra Desmond Foster och Jogi kommer att uppträda på festivalen.
– Vi har dessutom i det närmaste gjort klart med ytterligare tre band. Varav man kan säga att två av banden tillhör de riktigt stora i sina respektive genrer. Hur det blir med dessa vet jag inte nu, säger Malm.

Nu är det inte bara Landskrona Reggaeförening och Johan Malm som drabbas,
– Nej i stort sett alla föreningar som sysslar med musik i Landskrona är på något sett involverade i planeringen och medverkandet av RotRock. Här finns com.hit, ungdomshuset Nova, Fältgruppen, ABF och TBV, säger Malm som tillsammans med sina musikvänner, mer eller mindre planerat för sommarens RotRock ända sedan sista ackordet slogs vid fjolårets festival.

Vad jag kan tycka är konstigt i kommunstyrelsens agerande är inkonsekvensen. De 700 000 som beviljades åt Vänliga Landskrona fanns aldrig att ansöka om. Här har vi tillsammans med många andra föreningar åtminstone lämnat in en ansökan om bidrag för sommarens RotRock. Kommunen har väl inte alltid varit på tårna tidigare och annonserat ut när det funnits bidrag att söka, avslutar Malm och finner det något olyckligt att det var just han som undertecknade ansökan och inte någon från medarrangörshåll.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser