Annons

Rohm and Haas effektiviserar i Europa -Verksamheten i Landskrona berörs

Rohm and Haas-koncernen genomför en kraftfull effektivisering och rationalisering av sin verksamhet i Europa. I Sverige medför det konsekvenser för verksamheten i Landskrona, som i dag sysselsätter ett 90-tal personer och lokalt tillverkar bindemedel och pigment för färg- och pappersindustrin.

Under de senaste åren har lönsamheten inom Rohm and Haas-koncernens europeiska del gradvis försämrats. För att råda bukt med den nedåtgående trenden, genomförs nu en rad åtgärder inom regionen för att säkerställa den framtida verksamheten. Detta medför nu att infrastrukturen inom Rohm and Haas kommer att effektiviseras, bland annat genom att man koncentrerar så mycket som möjligt av administrativa funktioner till större och centraliserade kontor. Därvid kan kostnaderna minskas utan att några negativa effekter uppstår i kundsupporten.

Annons
 

För Landskronas del innebär det att hyrd kontorsyta kommer att halveras och administrativ personal koncentreras till en våning, istället för som nu på två i Weibulls f.d huvudkontor vid infarten till Landskrona. Lokalt kommer cirka tio personer direkt att beröras av de åtgärder som nu vidtas eftersom tjänsterna försvinner från Landskrona. Dessutom kommer en del anställda att få sina tjänster något förändrade.

Förhandlingar har inletts med berörda personer och deras fackföreningar. Förhandlingar och förändringar skall vara klara till det tredje kvartalet i år och helt genomförda till det kommande årsskiftet.
– Från företagets sidan kommer allt att göras för att på bästa möjliga sätt hjälpa alla anställda som berörs av de här förändringarna. Vi kommer naturligtvis också att göra allt vi kan för att hjälpa de medarbetare som till slut tvingas lämna företaget, säger företagets VD, Sven Persson, som avslutar med:
De förslag till förändring som nu lagts fram är nödvändiga ur både kostnadsbesparings-synpunkt och framtida affärsstrategi, men speglar på intet sätt insatser av berörd personal. Tvärtom, vi har en fantastisk medarbetarstab här i Landskrona och därför är detta ur mänsklig synpunkt mycket svåra beslut att fatta, men nödvändiga.

I mitten av 2001 varslades också ett 10-tal personer vid Rohm and Haas i Landskrona när den gamla fabriken stängdes ned och ersattes fullt ut med den nya men ingen anställd tvingades då ut i arbetslöshet tack vare naturlig avgång och olika pensionslösningar.

Fakta
Rohm and Haas är en världsomspännande specialkemikoncern med huvudkontor i Philadelphia i USA och totalt c:a 18.000 anställda, varav ett drygt 90-tal i Sverige. Företaget har funnits i Sverige sedan 1964 och Landskronafabriken har varit i drift sedan 1972.

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser