Annons

Krogöppet till fem på prov?

Krogöppet fram på småtimmarna kan bli möjligt under en försöksperiod på ett år, åtminstone om majoriteten i Miljönämnden får som den vill.
När nämnden diskuterade moderaten Cecilia Brorssons motion i ärendet var det bara vänsterns Johan Malm som gjorde tummen ner.
Tidigare har även socialdemokraterna varit negativa till förslaget om att låta krogarna ha öppet till klockan fem på morgonen, men i miljönämnden gick såväl ordförande Annbritt Andersson som ledamoten Kjell Svensson på motionärens linje.

I sin motion ser Cecilia Brorsson flera fördelar med att krogarna anpassar öppettiderna till de som gäller i större städer.
– Polisen har uttalat sig övervägande positivt om längre öppethållande på orter som Malmö och Helsingborg. Kroggästerna droppar av efterhand istället för att gå hem samtidigt. Taxiköerna blir inte för långa. Kön till den obligatoriska korvgubben blir kortare och gruffet på trottoarerna mindre, skriver hon i sin motion och tillägger att ökat öppethållande skulle innebära att behovet av svartklubbar blir mindre.

Annons
 

Motionen är ute på remiss från Arbets- och socialnämnden, ASN, som fattar det avgörande beslutet och där har man tidigare varit negativ till ökat öppethållande.
Miljönämndens ordförande Annbritt Andersson betonar att miljönämnden endast bedömer det längre öppethållandet utifrån miljöaspekterna och att de sociala aspekterna är upp till andra instanser.

I sitt remissvar vill miljönämnden tillstyrka en prövotid på ett år, men vill ha befogenhet att ingripa i ett enskilt fall om störningar uppstår. Återstår att se om motionen också vinner gehör när den skall behandlas i ASN.

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser