Annons

Helhetsgrepp ska minska sjukfrånvaro hos VÄO

Den dramatiska ökningen av sjukfrånvaron har fått kommunrevisionen att titta närmare på kommunens olika förvaltningar. Och för de personaltunga förvaltningarna är det en dyster läsning.
– Det är ett stort problem och vi arbetar med upprättandet av en handlingsplan för att försöka komma tillrätta med sjukfrånvaron, men det är ingen enkel uppgift, suckar, Vård-, äldre och omsorgsnämndens ordförande, Eva Örtegren och jämför sin egen förvaltnings siffror med El-verket.
– Jag måste erkänna att jag blir lite avundsjuk när jag läser hur El-verket är organiserat, det hade vi aldrig klarat av ekonomiskt.

Utredningen visar att antalet sjukdagar per kommunalanställd ökat från 38 år 2001 till 43 år 2002. Kostnaden för kommunen vad avser sjuklön uppgick förra året till 12,7 miljoner kronor och till detta skall sedan läggas kostnader för vikarier som ytterligare ökar kommunens utgifter.
Ser man till rapportens uppgifter om vilka som har högst sjukfrånvaro så handlar det oftast om yrkesgrupper med både låg lön och låg utbildning.
– Jag tror att sjukfrånvaron också hänger samman med vilken status yrket har och här finns mycket att förbättra, menar Eva Örtegren.

Annons
 

El-verket med sina 36 anställda, fyra kvinnor och 32 män, har en mycket låg sjukfrånvaro och detta beror bl a på att de anställda alltid arbetar i arbetslag om två ute på fältet. Varje arbetsledare har endast sex till tolv underställda, medarbetarna är delaktiga i bonussystem som ger vissa ekonomiska favörer och ”utegänget” kör alltid in till el-verket för frukost och lunch.
– Inom vår verksamhet har varje arbetsledare i genomsnitt 43 underställda och hemvårdarna jobbar själv och dessutom jobbar vi dygnet runt. Så visst skiljer förutsättningarna, suckar Eva Örtegren.

Av rapporten framgår att lägst sjukfrånvaro har Miljönämnden, sex sjukdagar per anställd 2002. Motsvarande siffra för VÄO var 59. Dock visar sifferunderlaget inte hur många av dessa som är långtidssjukskrivna, här har VÄO 100 personer borta och detta påverkar statistiken.
Många är borta på grund av förslitningsskador, tunga lyft är besvärliga inom vården.
– Här har vi satsat på utbildning, men tyvärr visar en undersökning att den satsningen inte givit önskad effekt. Nu får vi försöka ta ett helhetsgrepp och se vad vi kan göra för att förbättra för våra anställda och därmed minska sjukfrånvaron, menar Eva Örtegren.

Av utredningen framgår att ett samlat grepp är nödvändigt. Idag arbetar varje kommunalenhet på sitt sätt för att komma tillrätta med problemet. Här påtalas istället ett helhetsgrepp om problematiken kring sjukfrånvaron från kommunens sida.
– Det är absolut nödvändigt, behoven inom vår verksamhet är betydligt större än inom andra förvaltningar och vi måste prioriterar insatserna där de bäst behövs. Om man jämför de olika verksamheterna så blir det också uppenbart att satsningar måste göras på grupper som släpar efter både ekonomiskt och vad gäller arbetsvillkor, avslutar Eva Örtegren.

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser