Annons

Länspolismästaren till Landskrona

Länspolismästare Anders Danielsson kommer på måndag till Landskrona för att med kommunstyrelsen diskutera kravet på fler poliser i kommunen.
– Polismyndigheten i Skåne har tidigare vidtagit åtgärder för att öka antalet poliser i kommunen och har beslutat om att ytterligare förstärka den polisiära närvaron. Vi vill nu också utveckla samarbetet med kommunens företrädare, skriver Anders Danielsson och understryker att situationen i Landskrona är en angelägen fråga och att han därför kommer att närvara vid mötet med kommunstyrelsen för att diskutera en framtida handlingsplan.
– För mig känns det angeläget att en sådan bygger på en samsyn som syftar till att genom samverkan och med gemensamma insatser skapa tillfredställande lösningar på kort och lång sikt. Det är då särskilt värdefullt med en stark förankring hos de lokala aktörerna, avslutar Anders Danielsson sitt brev.

Klart är också att stora delar av befolkningen i staden står bakom kommunens politiker vad det gäller fler poliser till Landskrona. Hela 6400 personer har fram till nu skrivit på listor på stan och på www.flerpoliser.nu.
Det kommer även att hållas en manifestation för fler poliser.
Händelsen äger rum nu på lördag då de som vill vara med samlas på Dammhagskolans skolgård klockan 10.30 för en ”promenad” till Rådhustorget där en manifestation för fler poliser sker.
Landskrona Direkt erfar också att vädergudarna stödjer manifestationen och kommer att visa sig från sin bästa sida under lördagen.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser