Annons

Moderat skatteplanering kan ge kommunanställda billigare tandvård

Just nu undersöker ett par skånekommuner möjligheterna att ge de anställda subventionerad tandvård. Även inom Region Skåne pågår liknande diskussioner, här behandlar man en motion om att ge sina 33 000 anställda billigare tandvård. I Landskrona har moderaten Leif Thorsell lämnat in en motion till kommunfullmäktige i ämnet. – Minskade tandvårdskostnader med upp till 40% kan bli verklighet för våra kommunalt anställda. Denna möjlighet är idag fullt genomförbar, och tillämpas redan i ett flertal kommuner runt om i landet, skriver Thorsell i sin motion och fortsätter, – Som ett led i arbetet att vara en god arbetsgivare bör denna möjlighet också ges anställda i Landskrona kommun. Tanken är enligt Thorsell att kostnaden för tandläkarbesöket betalas av kommunen och dras sedan via ett bruttolöneavdrag på de anställdes lön.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser