Annons

Miljöpartist kräver stopp för utbyggnaden av 3G-nätet

Miljöpartiet kräver i en motion till fullmäktige att kommunen stoppar utbyggnaden av 3G-nätet. Bakom motionens står Ingrid Thörnblad Persson som menar att motionen tillkommit till följd av el-allergikernas situation i kommunen. I motionen redogör hon för hur varje människa, som enligt motionären till 98 procent består av energi, påverkas av energiprocessor i omgivningen. – Forskning har visat att elektromagnetiska fält påverkar minnet och immunförsvaret, heter det i motionen och Ingrid Thörnblad Persson vill också, om utbyggnaden inte går att stoppa, att mobilmaster och antenner placeras på behörigt avstånd från skolor, boende och vårdinrättningar. Hon vill också att översiktsplanen kompletteras vad gäller ett eventuellt förbud mot 3G-utbyggnaden. Miljöpartiet i Lund har tidigare lagt en liknande motion. Vad gäller utbyggnaden av nätet för den tredje generationens mobiltelefoni, som det populärt heter, så fortsätter arbetet i kommunen och Byggnadsnämnden har redan haft en hel del bygglov att ta ställning till och fler kan komma.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser