Annons

Hastighetsvagnen ska hjälpa till och sänka farten på våra vägar

Tekniska Verken kommer tillsammans med Landskronapolisen att samarbeta för att få ner hastigheterna på vägar och gator i kommunen. – För höga hastigheter ökar bullret och skapar en mera otrivsam miljö för dem som bor och vistas utmed gator och vägar. För att inte tala om de risker man utsätter sig själv och andra för, när foten vilar för hårt på gaspedalen, säger Göran Haglund, trafikingenjör på Tekniska Verken.

Tekniska Verken kommer under våren att på ett flertal platser såväl inne i Landskrona som ute i byarna ställa upp en så kallad hastighetsvagn. På vagnen finns en skärm som upplyser förarna om hur fort de kör. När hastigheten överskrider skyltningen tänds ”fy skäms-lampor”, som visar föraren samt alla i omgivningen att här passerade en bil som körde för fort.
Vi har hittills bara fått positiva reaktioner på hastighetsvagnen. Det har varit såväl kringboende som förare som tycker att detta har varit en bra signal att sänka hastigheten, säger Haglund som är väl medveten om risken att det skulle kunna förekomma buskörningar för att testa vad man kommer upp i.
– Mätaren används bara på 30 och 50 vägar och visar aldrig över 70 km/h. Så någon mening att använda den för att kalibrera sin egen mätare i det fallet finns det inte.

Annons
 

Dessutom kommer Polisen att med återkommande hastighetskontroller att följa upp Tekniska Verkens information med ”skarp” övervakning och där så behövs, bötfällning.

Mer om hastighetsvagnen på Tekniska Verkens hemsida

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser