Annons

Landskrona Hamn hoppas på vinst 2003

Förra året gjorde Landskrona hamn en förlust på omkring två miljoner kronor. Nu satsar man 35 miljoner på att bli effektivare och vända underskottet till vinst.
– Förra året blev ingen höjdare och det berodde till stor del på att Hydro och Svenska Lantmännen minskade sina lager och drog ner på utskeppningen, förklarar vd Lars Nilsson som hoppas att innevarande år skall bli bättre.
– Vi har gjort stora investeringar i nya lager, mark för godshantering, kranar och transportband. Dessutom har vi köpt Hydros gamla bulkmagasin och lastanordningar. Totalt har vi satsat 35 miljoner kronor för att kunna öka hamnens användningsområde.

Från hamnen sida räknar man med att få fler kunder som vill använda hamnen för omlastning av gods. Därför har man köpt in såväl lagerkapacitet som mark.
– Tidigare har vi inte kunnat lagra gods, nu har vi en högre kapacitet och klarar större omlastningar, förklarar Lars Nilsson som också räknar med att satsningen på sikt kan ge utrymme för nyanställningar.
– Vi arbetar efter en plan fram till 2006 och här kan finns utrymme för nya jobb.

Annons
 

Idag är det totalt 18 man som jobbar i hamnen. Medan de gamla bolagen försvinner eller dra ner på verksamheten så kommer nya kunder till hamnen.
– En del har vi fått och vi räknar med fler nu när vi får ökade resurser.

Förra veckan lastades också ett ovanligt stort fartyg, Atlantis Pride på 28 000 dödviktton. Fartyget är 169 meter långt och drygt 27 meter brett.
– När Hydro körde för fullt hade vi ofta fartyg i den här storleken, nu blir det ett per år ungefär. Kanske kan det bli lite oftare om vi får fart på verksamheten, förklarar Lars Nilsson. Atlantis Pride kommer närmast från Grenå där fartyget lastat havre och kommer sedan att gå vidare till Oxelösund innan färden går över Atlanten till USA och Mississippi för att lossa sin last.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser