Annons

Pengar att tjäna på energibesparingar

Svensk Energi som företräder den samlade elbranschen uppmanade härom veckan hushåll och företag att vara sparsamma med elförbrukningen fram till vårfloden. Detta med anledning av att bristen på vattenkraft i det nordiska systemet aldrig har varit större i modern tid.
– Det finns idag stora pengar, kanske framför allt för företag, att tjäna genom att minska på sina energikostnader, säger Bo Sjögren diplomerad energirådgivare.

Sjögren driver företaget Öresunds Teknik Energi & Miljö i Landskrona och på konsultbasis erbjuder han sina kunder utredningar som ska resultera i energiförbättringar och minskade energikostnader.
– Det finns en otrolig teknik idag som är förhållandevis billig, det är bland annat detta jag vill att kunden ska få upp ögonen för. Det är nämligen viktigt att kunden får snabb återbetalning på sina investeringar. Satsar man idag på energibesparande lösningar vill man se snabba resultat och det är här jag kommer in. Det är angeläget att kunna presentera en åtgärdsplan som kortsiktigt betalar sig själv och på längre sikt sparar energi, berättar Sjögren som också poängterar att miljöaspekterna är viktiga i sammanhanget.
– Vi måste se framåt och då är det viktigt att energianvändning sker med minsta möjliga miljöpåverkan.

Annons
 

Vad är det då mera konkret man kan göra för att minska sina energikostnader?
– Värmepumpar, sol- och bioenergiutrustning, olika styr-, regler- och övervakningssystem, värme- och ventilationssystem och belysningsstyrning listan kan göras mycket längre men en sak är säker, det räcker inte endast att byta glödlampor. Det finns också ett beteende som måste övervinnas och här kan det krävas utbildning av exempelvis vaktmästare och fastighetsskötare.
För en sak är säker menar Sjögren och det är att energipriserna kommer att öka ytterligare.
– Stänger man nu ner kärnkraftverken blir det en realitet. Det man kan glädjas åt är att prisökningarna är något som de flesta kan spara in genom att satsa på effektiv energianvändning.

Är du intresserad att läsa mer om energirådgivning kan du ta en titt på ÖTEMs hemsida men även Tekniska Verken har Energirådgivning på sin hemsida.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser