Annons

Moderat kräver slopande av tomträtter

I en motion till Landskrona fullmäktige väcker moderaten Leif Thorsell liv i frågan om friköpspriset för tomträtter samt att kommunen i framtiden endast upplåter mark med äganderätt.
– Landskrona Kommun ska inte längre upplåta tomter för bostadsändamål med tomträtt, utan endast med äganderätt. Priset för friköp av tomträtter för bostadsändamål ska sänkas till 40 procent av marktaxeringsvärdet, anser Thorsell.

I sin motion hävdar Thorsell vidare,
– Tomträttsinstitutet är ett förlegat sätt att upplåta mark på och har spelat ut sin sociala roll varför det idag inte finns någon anledning för Landskrona Kommun att äga mark som nyttjas och vårdas av andra.
Tomträtterna för bostadsändamål i Landskrona bör därför säljas till de som brukar dem och till ett pris som varken tomträttshavaren eller kommunen förlorar på. En sänkning av priset till 40 procent av marktaxeringsvärdet skulle förmodligen innebära att ett stort antal tomträtter blir sålda, tror Thorsell och hänvisar till att stadsbyggnadskontorets ekonomer räknat ut att 40 procent är en rimlig summa räknat på marktaxeringsvärdet för år 2001.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser