Annons

Byggstart om ett år för Nyhamnsprojektet?

Det börjar röra på sig rejält på bostadsmarknaden i Landskrona och nu begär kommunledningen besked av HSB, Landskronahem och Riksbyggen vad avser Nyhamnsprojektet.
– Nu är alla planer klara och det är egentligen bara att börja bygga, därför har vi fört samtal med dessa tre byggherrar och om en månad räknar jag med att vi har någon form av besked, poängterar kommunalrådet Niklas Karlsson som tycker det är angeläget att bostadsproduktionen kommer igång på allvar.
– Nyhamn är ett attraktivt område och vi har fler intressenter som knackar på dörren. Personligen tror jag att det är för stort för endast de nu aktuella och därför räknar jag med att fler byggherrar kommer att arbeta med Nyhamnsområdet.

Nyhamnsprojektet har planerats i flera år och nu finns det färdiga planer för omkring 160 nya bostäder i området. Kommunens avsikt nu är att komma igång med produktionen så snart man löst frågan om exploatörer.
– Det skall inte vara helt omöjligt med byggstart om ett år, tippar Niklas Karlsson.

Annons
 

Nu finns det flera skäl för kommunens ambitioner att få igång bostadsproduktionen. Det gick det lätt att sälja bostäderna på Västra Fäladen, såväl bostadsrätter som friköpta villor gick som smör i solsken.
Dessutom har Region Skåne publicerat ”Det går bra för Skåne – men hur bra?” ur vilken det framgår att Landskrona är en av de skånska kommuner som har det mest gynnsamma geografiska läget vad gäller pendling med såväl bil som tåg och buss.
– Det här är faktorer som vi väger in och dessutom är det angeläget att öka inflyttningen till kommunen för att på så sätt öka skattekraften och därmed förutsättningarna att klara den kommunala servicen, betonar Niklas Karlsson

Nu är det inte bara tätorten Landskrona som gynnas, i Glumslöv, Häljarp har de nya pågatågstationerna medfört ökad inflyttningen.
– Vi ser över helheten och kommer att göra vad vi kan för att öka inflyttningen till kommunen, men det innebär också att vi måste komma till skott med de planer som finns och just nu är det en lösning för Nyhamn som har högsta prioritet, avslutar Niklas Karlsson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser