Annons

Nej, för vindkraftverk

Byggnadsnämnden gav tummen ner för byggandet av sex vindkraftverk i höjd med Tofta.
– Det var en enig nämnd som menade att vindkraftverken störde landskapsbilden, informerade stadsarkitekt Jörgen Bergvall.

Ärendet har funnits länge på byggnadsnämndens bord, redan i maj förra året återremitterades ärendet i avvaktan på översiktsplanen för kommunen.
Nu finns planen, men enligt nämnden stör möllorna landskapsbilden och därför blev det avslag. Samtidigt behöver sista ordet inte vara sagt i frågan. Länsstyrelsen skall säga sitt och i Svalövs kommun har fem vindmöllor byggts på ett liknande sätt.
– Då yttrade vi oss från byggnadsnämnden och påtalade att möllorna skulle störa landskapsbilden, konstaterade Jörgen Bergvall.

Annons
 

Dock blev det klartecken för omvandlingen av gamla Landstryck på Norra Kyrkogränden till bostäder. Det är Svenska Hus som vill bygga 22 mindre lägenheter i fastigheten.

Gamla Hasselgården skall även den förvandlas till bostäder och där vill fastighetsägaren dessutom bygga tre punkthus utmed Pumpgatan.
Sammantaget skulle detta ge dryga femtiotalet nya lägenheter.
– Vi är positiva till tanken, men först måste det till en planändring innan vi kan bevilja bygglov, avslutade Jörgen Bergvall.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser