Annons

Föredömligt god arkitektur prisad

Efter några års stiltje delades 10-årsjubilerande Landskrona byggnadsnämnds stadsbyggnadspris åter ut och den här gången gick priset till Trafikskolornas Service AB:s nya kontorshus ritat av arkitekt Bengt Holmqvist.
– Kul att priset gick till en lokal arkitekt, förklarade stadsarkitekt Jörgen Bergvall och i motiveringen poängterar byggnadsnämnden byggnadens självständiga arkitekturverk med stark egen karaktär som avspeglar vår tids arkitektur.
Byggnaden är därigenom ett exempel på föredömligt god arkitektur i Landskrona.

Den prisade byggnaden är belägen på Järvgatan, alldeles intill den nya stationen och utgör med sin annorlunda form onekligen ett landmärke för alla resande utmed västkustbanan.
Fastigheten omfattar totalt 1 200 kvadratmeter och består av fem låga, sammanbyggda huskroppar. Huskropparna har åtta sidor och fasadbeläggningen är en kombination av tegel och träpanel.
Det är en ovanlig byggnad och arkitekten själv har sagt att byggnaden kan tänkas som en skulptur i Landskronas utkant.

Annons
 

Stadsbyggnadspriset instiftades 1992 och av kriterierna framgår att priset skall utdelas en gång årligen och priset kan avse alla former av byggnader.
– Det kan handla om nya hus, men också renoveringar eller hela områden. Viktigast är att det tillför stadsbilden positiva värden, betonade Jörgen Bergvall.

Ett exempel på en plats som belönats kom 1999 när arkitekt Monica Gora fick priset för utformningen av torget framför nya Stadsbiblioteket.
– Här har vi ett fint exempel på vad en offentlig miljö kan betyda för utformningen av stadsrummet.

Men det har inte alltid varit så lätt att hitta pristagare, inte mindre än fem av de tio år som priset funnit har ingen pristagare utsetts.
– En anledning kan vara att det byggs för lite, men det kan också vara så att ingen byggnad ansetts vara värd priset. Vi vill att utmärkelsen skall vara en signal till byggare att få lite kreativ inspiration och delas inget pris ut så är det också en signal, underströk Jörgen Bergvall och påtalade samtidigt att det är politikerna i byggnadsnämnden som utser pristagarna.
– Vi tjänstemän lämnar bara våra synpunkter om vi blir ombedda.

Senast priset delades ut var 1999, de två senaste åren har ingen värdig pristagare funnits enligt byggnadsnämnden. Till saken hör dessutom att det förra året var just Aritekturåret med en extra satsning på just arkitektur.
– Men tyvärr fanns ingen byggnad värd priset så det var inte mycket vi kunde göra, menade Jörgen Bergvall som dock hoppas att det skall bli lättare att utse pristagare i framtiden nu när byggandet kommit igång igen efter flera års stiltje.

Inom såväl nybyggnad som renoveringar finns en del intressanta projekt redan nästa år, så objekt lär inte byggnadsnämnden sakna när man om ett år skall fundera ut en ny pristagare.

Tidigare stadsbyggnadspris
1992 Kung Karls Varv, bostäder, arkitekt Peter Broberg
1993 Gåsen 4, välskött fastighet
1994 Strandpaviljongen, restaurang, arkitekt Ulf Roos
1996 Haldex tillbyggnad, industri
1999 Triangelplatsen, torg, arkitekt Monica Gora
2002 Trafikskolornas Service AB kontor arkitekt Bengt Holmqvist

Priset har inte delats ut 1995, 1997, 1998, 2000 samt 2001.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser