Annons

Region Skåne ger bidrag till utveckling av Tycho Brahe minnena

Landskrona kulturförvaltning har beviljats ett bidrag på 310.000 från Region Skånes kulturnämnd för tre olika kulturprojekt som stödjer utvecklingen av Tycho Brahe minnena på Ven.
De tre projekten som avses är ett vetenskapligt seminarium om Tycho Brahe med internationellt deltagande, ett studie- och inspirationsprojekt för boende på Ven samt en utredning om möjligheten av att skapa ett historiskt science center vid Tycho Brahe museet.

Ett nytt museum planeras för Tycho Brahe minnena. Museet kommer att huseras i kyrkan mitt på ön.
– Vi väntar på ett beslut från kyrkorådet som ska tas den 18/12 innan Statens Fastighetsverk tar över byggnaden för renovering. Museet ska invigas sommaren 2004 om allt går enligt planerna, säger Göran Nyström, Projektledare för Tycho Brahe minnena.

Annons
 

Seminarium
Projekteringen av den nya utställningen skall inledas med ett seminarium dit en rad vetenskapsmän inbjuds som bedriver forskning inom den del av vetenskapshistorien där Tycho Brahe var en av huvudaktörerna.
– Forskarna kommer från en rad olika länder. Flest kommer dock från USA där astronomi står högt i kurs, fortsätter Nyström.
Ambitionen med seminariet är att lägga en grund för vilket perspektiv den nya utställningen skall ha på Tycho Brahe och hans verksamhet samt att inspirera de producenter, experter och tekniker som skall arbeta med utställningen.

Historiskt science center
Skolklasser är en viktig besöksgrupp till Tycho Brahe museet. Som ett led i att höja det pedagogiska utbytet av skolornas besök vill kulturförvaltningen utreda mjöligheten av att skapa ett historiskt science center i anslutning till museet.
Vid ett historiskt science center skall de grundläggande upptäckterna inom fysik, mekanik och astronomi under den vetenskapliga revolutionen visas upp vid olika stationer där besökarna praktiskt får undersöka och testa principerna.
Utredningen skall definiera ett möjligt innehåll för centret samt vilka möjligheter som finns att finansiera det.

Tycho Brahe inspirerar
Projektet har som mål att sprida kunskap om Tycho Brahes verksamhet på Ven. Det är angeläget att utbilda fler lokala guider till anläggningen. Detta kan ske genom studiecirkelverksamhet. Det ges möjlighet till fördjupning i olika ämnen såsom astronomi, trädgårdshistoria, renässansmat, livet på Ven på 1500-talet etc.
Projektet syftar även till att finna ett forum för insamling av goda och utvecklingsbara idéer med utgångspunkt från Tycho Brahes gärningar.

– Allt som allt har vi en budget på cirka 15 miljoner till Tycho Brahe. Pengarna kommer från stat, kommun och EU-fonder. Vi kommer dock att försöka hitta fler fonder för att finanserna ska gå ihop, avslutar Nyström.

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser