Annons

”Cirkusen total” i kommunfullmäktige


Det lyckades inte för kommunfullmäktiges ledamöter att komma till beslut i frågan om budget för 2003. Såväl Folkpartiet som Moderaterna yrkade på att Landskrona Kommun skulle säga upp avtalet gällande trådbussar. När fullmäktige återupptogs efter lunch tog Socialdemokraternas Anders Karlsson till orda.
– Vi har haft minst 25 samtal med företrädare för övriga partier. Vårt syfte har hela tiden varit att hitta en blocköverskridande koalition. Och vi var, fram till i morse, överens, trodde Anders Karlsson.
Inget kunde dock vara mer fel. Då kraven på hävandet av köpet av trådbussarna var enigt från oppositionen.
– Ni sitter där och hånler nu. Men vi kommer inte att tillsätta några ordföranden i några nämnder eller styrelser, fortsatte Karlsson uppgivet och yrkade på att budget skulle bordläggas till den 16 december. Varpå i rask takt Tutti Johansson Falk (m) och Torkild Strandberg (fp) begärde att budgeten skulle återremiteras.
Efter en stunds parlamentarisk förvirringen inkallades kommunens personalchef Per Sundberg som för fullmäktigeledamöterna fick redogöra för turerna vid en eventuell återremittering.
– Nu är cirkusen total, hördes från en man på åskådarplats.
Och hur det blir med styret av Landskrona och budgeten för 2003 vet ingen idag. En sak kunde dock mötet fastställa och det var att bifalla Kommunstyrelsens förslag om oförändrad kommunalskatt.
Budgeten och därmed trådbussfrågan hamnade slutligen på återremiss.

Torkild Strandberg (fp) svarar på socialdemokraternas utspel.
– Dagens hot av Landskronas socialdemokrater att hoppa av kommunledningen är inte rimligt. Detta uttalade Torkild Strandberg (fp) direkt efter dagens fullmäktigemöte.
– Socialdemokraternas dominans i fullmäktige med 20 mandat ger dem ett ansvar att delta i kommunes ledning. De är ensamma dubbelt så stora som det näst största partiet. Ekonomin är också i ett skick som gör att breda lösningar är en förutsättning för att klara kommunen för framtiden, säger Strandberg och fortsätter,
– Socialdemokraternas budgetförslag innebär ett underskott på 20 miljoner. Att då hota med att hoppa av ledningen är inte ett ansvarsfullt beteende.

Annons
 

– Socialdemokraterna har ett ansvar att tillsammans med den seriösa borgerliga oppositionen ro sin egen dåliga ekonomi i land. Vi har tydligt sagt att vi är bededda att diskutera sakfrågor och verka för långsiktigt hållbara kompromisser, även när det gäller budgeten. I det här läget får jag intrycket att socialdemokraterna sökt efter en anledning att hoppa av. Trådbussen är en alltför liten fråga att avgå på, kommenterar Strandberg vidare och avslutar,
– Socialdemokraterna har länge varit fullt medvetna om vår och moderaternas syn på trådbussfrågan. Vår målsättning är fortfarande att finna en lösning för Landskrona som ger möjlighet att utveckla kommunen under mandatperioden. Det parlamentariska läget får inte hindra Landskronas utveckling under fyra år.

Niklas Karlsson (s) svarar:
Socialdemokraterna har sedan dagen efter valet den 16 september diskuterat med övriga partier i kommunen hur en stabil majoritet i kommunfullmäktige som för Landskrona kommun framåt kan skapas.
Allt som allt har det förekommit ett tjugotal tillfällen för diskussion. Framförallt har diskussioner förts med moderaterna och folkpartiet.
– För socialdemokraternas del har samtalen handlat om att skapa en majoritet som kan föra kommunen framåt. I det hänseendet har vi också varit beredda att göra långtgående kompromisser, säger Niklas Karlsson i en kommentar.

– Tyvärr har vi inte upplevt att moderaterna och folkpartiet varit intresserade av detta. För dem tycks den politiska situationen bara vara en lek där landskronas medborgare är marionetter, fortsätter Karlsson.
– Tidigt markerade vi att trådbussfrågan var för oss en avgörande fråga för att ta makten i kommunen. Dels för att undvika att kasta flera miljoner på att avveckla trådbussen och bryta ingångna avtal, dels för att det skickar signaler att Landskrona kommun inte är att lita på och att man inte står för fattade beslut, säger Niklas Karlsson.
– Om Torkild Strandberg och folkpartiet inte anser denna fråga vara stor nog för att avgöra majoritetsförhållandena i Landskrona, kan Strandberg lätt lösa situationen genom att bifalla trådbussen eller att avstå att rösta och därmed skapa grund för nya diskussioner över blockgränserna, avslutar Karlsson, som säger att bollen nu ligger hos de borgerliga partierna att ta initiativet.

Läs även vad Tutti Johansson Falk (m) och Johan Malm (v) skriver i ämnet.

av Kary Persson och
Håkan Karlsson
© Landskrona Direkt

UPP

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser